Het Boek

Psalmen 26

1Een lied van David.

Laat het recht over mij zegevieren, Here,
want ik ben onschuldig.
Ik vertrouwde op de Here
zonder uit mijn evenwicht te raken.
Stel mij maar op de proef, Here,
en ga na of er iets fout is.
Beoordeel mijn hele leven,
ja, ook mijn gedachten.
Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen.
Ik ga mijn weg in uw waarheid.
Nooit zoek ik contact met slechte mensen
en de huichelaars mijd ik.
Ik wil niet omgaan met misdadigers
en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.
Ik was mijn handen in onschuld
en kom graag bij uw altaar, Here.
Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven
en vertel er over uw wonderen.
Here, ik houd zoveel van uw huis,
de plaats waar U Zelf immers woont!
Laat mij niet met de zondaars
en moordenaars verloren gaan.
10 Aan hun handen kleeft de misdaad
en zij nemen geschenken aan als verradersloon.
11 Niets van deze dingen heb ik gedaan,
verlos mij en toon mij uw genade.
12 Ik ben op het rechte pad.
Ik zal de Here prijzen in de samenkomsten.

The Message

Psalm 26

A David Psalm

1Clear my name, God;
    I’ve kept an honest shop.
I’ve thrown in my lot with you, God, and
    I’m not budging.

    Examine me, God, from head to foot,
    order your battery of tests.
Make sure I’m fit
    inside and out

    So I never lose
    sight of your love,
But keep in step with you,
    never missing a beat.

4-5     I don’t hang out with tricksters,
    I don’t pal around with thugs;
I hate that pack of gangsters,
    I don’t deal with double-dealers.

6-7     I scrub my hands with purest soap,
    then join hands with the others in the great circle,
    dancing around your altar, God,
Singing God-songs at the top of my lungs,
    telling God-stories.

8-10     God, I love living with you;
    your house glows with your glory.
When it’s time for spring cleaning,
    don’t sweep me out with the quacks and crooks,
Men with bags of dirty tricks,
    women with purses stuffed with bribe-money.

11-12     You know I’ve been aboveboard with you;
    now be aboveboard with me.
I’m on the level with you, God;
    I bless you every chance I get.