Het Boek

Psalmen 26:1-12

1Een lied van David.

Laat het recht over mij zegevieren, Here,

want ik ben onschuldig.

Ik vertrouwde op de Here

zonder uit mijn evenwicht te raken.

2Stel mij maar op de proef, Here,

en ga na of er iets fout is.

Beoordeel mijn hele leven,

ja, ook mijn gedachten.

3Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen.

Ik ga mijn weg in uw waarheid.

4Nooit zoek ik contact met slechte mensen

en de huichelaars mijd ik.

5Ik wil niet omgaan met misdadigers

en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.

6Ik was mijn handen in onschuld

en kom graag bij uw altaar, Here.

7Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven

en vertel er over uw wonderen.

8Here, ik houd zoveel van uw huis,

de plaats waar U Zelf immers woont!

9Laat mij niet met de zondaars

en moordenaars verloren gaan.

10Aan hun handen kleeft de misdaad

en zij nemen geschenken aan als verradersloon.

11Niets van deze dingen heb ik gedaan,

verlos mij en toon mij uw genade.

12Ik ben op het rechte pad.

Ik zal de Here prijzen in de samenkomsten.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 26:1-12

26

1私に対する告発をすべて却下してください、主よ。

私はいつもおきてを守ろうと心がけ、

迷うことなく主に信頼してきましたから。

2きびしく調べて、お確かめください。

ああ主よ、動機も愛情も探ってください。

3私は、主の恵み深さと真実を

理想として歩んできました。

4私は、裏表のあるずるい人間とはつき合いません。

彼らは不誠実で、偽善的です。

5私は、罪人のたまり場を嫌悪します。

そこに出入りしません。

6私は手を洗って身の潔白を証明し、

それから祭壇に行き、

7感謝の歌を歌い、主の奇跡を人々に語り聞かせます。

8主よ。私はあなたの家を愛しています。

光り輝くその宮を。

主ご自身から照り渡る、

目もくらむばかりの輝きに満ちた宮を。

9-10どうか、私を低俗な罪人たちと

いっしょにしないでください。

また、罪もない者を罠にかけ、

わいろを取る連中といっしょにしないでください。

11私はそんな人間ではありません。

ああ主よ。正しいことだけを行うために、

狭くてまっすぐな道を歩もうとしてきたのです。

どうか、私をあわれんでお救いください。

12主は、私がつまずいたり、倒れたりしないよう

守ってくださるので、

私は人々の前で、主をほめたたえます。