Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 25:1-22

Salmo 2525 Salmo 25 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David.

Dalangin para Ingatan at Patnubayan

1-2Panginoon kong Dios, sa inyo ako nananalangin at nagtitiwala.

Huwag nʼyo pong hayaan na mapahiya ako

at pagtawanan ng aking mga kaaway dahil sa aking pagkatalo.

3Ang sinumang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan,

ngunit mapapahiya ang mga traydor.

4Ituro nʼyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan,

ang tuwid na daan na dapat kong lakaran.

5Turuan nʼyo akong mamuhay ayon sa katotohanan,

dahil kayo ang Dios na aking tagapagligtas.

Kayo ang lagi kong inaasahan.

6Panginoon, alalahanin nʼyo ang kagandahang-loob at pag-ibig,

na inyong ipinakita mula pa noong una.

7Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at pag-ibig,

alalahanin nʼyo ako, pero huwag ang mga kasalanan at pagsuway ko

mula pa noong aking pagkabata.

8Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon,

kaya tinuturuan nʼyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan.

9Pinapatnubayan nʼyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama.

Silaʼy tinuturuan nʼyo ng inyong pamamaraan.

10Lahat ng ginagawa nʼyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan.

11Panginoon, alang-alang sa inyong kabutihan,25:11 inyong kabutihan: sa literal, inyong pangalan. patawarin nʼyo ako sa napakarami kong kasalanan.

12Ang sinumang may takot sa inyo, Panginoon, ay turuan nʼyo po ng daan na dapat nilang lakaran.

13Mabubuhay sila ng masagana,

at ang kanilang lahi ay patuloy na maninirahan sa lupain na ipinangako ng Dios.

14Panginoon, kayoʼy malapit sa mga taong may takot sa inyo,

at pinapaalala nʼyo sa kanila ang inyong kasunduan.

15Palagi akong umaasa sa inyo, Panginoon,

dahil kayo ang palaging nagliligtas sa akin sa kapahamakan.

16Dinggin nʼyo po ako at inyong kahabagan,

dahil akoʼy nag-iisa at naghihirap.

17Lalong dumarami ang bigat sa aking kalooban.

Hanguin nʼyo ako sa aking mga kalungkutan.

18Tingnan nʼyo ang dinaranas kong mga kahirapan,

at patawarin nʼyo ang lahat kong kasalanan.

19Tingnan nʼyo kung gaano karami ang aking mga kaaway

na galit na galit sa akin.

20Iligtas nʼyo ako, Panginoon! At ingatan ang aking buhay!

Nanganganlong ako sa inyo; huwag nʼyong hayaan na mapahiya ako.

21Dahil namumuhay ako nang matuwid at walang kapintasan, at umaasa sa inyo,

nawaʼy maging ligtas ako.

22O Dios, iligtas nʼyo po ang Israel sa lahat ng kaguluhan.