Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

O Livro

Salmos 25:1-22

Salmo 25

Salmo de David.

1A ti, Senhor, se dirige a minha alma.

2Meu Deus, eu confio em ti,

não me deixes ficar mal na frente dos meus inimigos;

não permitas que eles triunfem sobre mim.

3Na realidade,

os que têm esperança em ti nunca ficarão envergonhados;

envergonhados ficarão, sim,

aqueles que defraudam traiçoeiramente os outros.

4Ensina-me a andar nos teus caminhos, Senhor;

dá-me a conhecer a direção exata dos teus caminhos.

5Guia-me na tua verdade e ensina-me,

pois és o Deus da minha salvação;

só tu és a minha esperança, Senhor.

6Lembra-te da tua misericórdia,

da grande bondade que sempre tens demonstrado.

7Não te lembres dos pecados da minha mocidade;

perdoa as minhas transgressões.

Olha para mim segundo a tua compaixão

e de acordo com o teu amor.

8Bom e justo é o Senhor;

por isso ele ensinará o seu caminho aos pecadores.

9Guiará na sua justiça os humildes

e lhes ensinará por onde devem seguir.

10Os caminhos do Senhor são amor e verdade,

para os que guardarem a sua aliança e preceitos.

11Por amor do teu nome, Senhor,

perdoa a minha iniquidade, que é grande!

12Quem diz temer o Senhor, venha,

para que lhe ensine o melhor caminho da vida.

13A sua alma gozará do bem

e os seus descendentes possuirão a terra.

14Os que temem o Senhor

terão o privilégio de entrar na sua intimidade;

ele lhes dará a conhecer a sua aliança.

15Os meus olhos estão continuamente postos no Senhor;

só ele pode livrar os meus pés das ciladas que me armam.

16Olha para mim e tem piedade de mim,

porque me sinto só e acabrunhado.

17As ânsias do meu coração têm-se multiplicado;

tira-me dos apertos em que me vejo.

18Vê a minha aflição e a minha dor

e perdoa os meus pecados.

19Olha quantos inimigos eu tenho;

como se vão multiplicando e me odeiam cruelmente.

20Guarda a minha alma e livra-me deles;

não me deixes ficar mal, porque em ti me refugio.

21Que a sinceridade e a retidão me guardem na vida;

tu és a minha esperança.

22Livra Israel, ó Deus, de todas as suas aflições!