Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 25:1-22

Psalm 25

En bön om nåd, ledning och förlåtelse

1Av David.

Till dig, Herre, sätter jag mitt hopp,25:1 Ordagrant: lyfter jag min själ

2du min Gud, på dig förtröstar jag.

Låt mig inte komma på skam,

och låt inte mina fiender triumfera över mig.

3Ingen som hoppas på dig behöver någonsin skämmas.

Men de som utan orsak handlar svekfullt ska stå där med sin skam.

4Herre, visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar!

5Led mig i din sanning och undervisa mig,

du min frälsnings Gud.

Jag hoppas på dig, alltid.

6Herre, tänk på din barmhärtighet

och nåd som du alltid har visat.

7Tänk inte på min ungdoms synder,

mina överträdelser,

utan kom ihåg mig i din nåd,

tänk på mig i din godhet, Herre.

8Herren är god och rättsinnig,

därför visar han syndarna vägen.

9Han vägleder de ödmjuka rätt,

han undervisar de ödmjuka om sin väg.

10Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet

för dem som håller hans förbund och befallningar.

11Herre, för ditt namns skull,

förlåt min synd, för den är stor.

12Vem det än är som fruktar Herren,

honom låter Herren veta vilken väg han ska välja.

13Han får leva ett gott liv,

och hans barn ska ärva landet.

14Herren har förtroende för dem som fruktar honom,

och de får insyn i hans förbund.

15Jag ser alltid upp till Herren,

för han frigör min fot ur nätet.

16Vänd dig till mig, var nådig mot mig,

för jag är ensam och nertyngd.

17Min ångest blir allt värre.

Befria mig från min nöd!

18Se hur jag lider och vilket elände jag har!

Förlåt mig alla mina synder!

19Se hur många fiender jag har

och hur våldsamt de hatar mig!

20Bevara mitt liv och rädda mig!

Låt mig inte komma på skam,

för jag tar min tillflykt till dig.

21Låt oskuld och uppriktighet bevara mig,

för mitt hopp står till dig.

22O, Gud, befria Israel från all dess nöd!