Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 25:1-22

Psalmul 25

Titlu. Acest psalm este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).Al lui David

1Doamne, la Tine îmi înalț sufletul!

2Dumnezeul meu, în Tine mă încred:

să nu fiu dat de rușine!

Să nu se bucure dușmanii mei de mine!

3Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine

nu vor fi dați de rușine,

ci rușinați vor fi

cei ce sunt necredincioși fără motiv.

4Fă‑mi cunoscute căile Tale, Doamne,

învață‑mă cărările Tale!

5Călăuzește‑mă în adevărul Tău, învață‑mă,

căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele!

În Tine nădăjduiesc toată ziua.

6Adu‑Ți aminte, Doamne, de mila și de îndurarea Ta,

căci acestea sunt din vremuri străvechi!

7Nu‑Ți aduce aminte de păcatele din tinerețea mea,

nici de fărădelegile mele,

ci adu‑Ți aminte de mine după îndurarea Ta,

pentru bunătatea Ta, Doamne!

8Domnul este bun și drept;

de aceea le dă învățătură celor păcătoși pe cale.

9El îi îndrumă pe cei smeriți în ceea ce este drept

și îi învață pe cei smeriți calea Lui.

10Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie

pentru cei ce păzesc legământul și mărturiile Lui.

11Datorită Numelui Tău, Doamne,

iartă‑mi nelegiuirea, căci mare este!

12Cine este omul care se teme de Domnul?

Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.

13Sufletul lui va locui în bunăstare,

iar sămânța lui va moșteni țara.

14Sfatul Domnului este pentru cei ce se tem de El.

El le face cunoscut legământul Lui.

15Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea,

căci El îmi scoate picioarele din laț.

16Întoarce‑Te spre mine și arată‑Ți bunăvoința față de mine,

căci sunt singur și necăjit.

17Necazurile inimii mele s‑au înmulțit;

scoate‑mă din nenorocirile mele!

18Uită‑Te la suferința și la necazul meu

și iartă toate păcatele mele.

19Uită‑Te la dușmanii mei, căci se înmulțesc,

și la ura înverșunată cu care mă urăsc.

20Păzește‑mi sufletul și scapă‑mă.

Să nu fiu dat de rușine, căci mă adăpostesc în Tine.

21Integritatea și nevinovăția să mă ocrotească,

căci nădăjduiesc în Tine.

22Dumnezeule, răscumpără pe Israel

din toate necazurile lui!