Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 25:1-22

Salmo 25Salmo 25 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David.

Pangamuyo para sa Proteksyon kag Pagtuytoy sang Dios

1-2Ginoo nga akon Dios,

sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig.

Indi pagtuguti nga mahuy-an ako

ukon magkalipay ang akon mga kaaway sa akon pagkapierdi.

3Ang nagasalig sa imo indi mahuy-an,

pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan mahuy-an.

4Ginoo, tudlui ako sang imo mga pamaagi.

5Tudlui ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran,

kay ikaw ang Dios nga akon manluluwas.

Ikaw ang akon ginasaligan permi.

6Dumduma, Ginoo, ang imo kaluoy kag gugma nga imo ginpakita halin pa gid sang una.

7Indi na pagdumduma ang mga sala nga nahimo ko sang pamatan-on pa ako.

Suno sa imo gugma dumduma ako, Ginoo,

agod mapakita mo ang imo kaayo.

8Maayo kag matarong ka, Ginoo,

gani ginatudluan mo ang mga makasasala sang imo pamaagi.

9Ginatuytuyan mo ang mga mapainubuson sa paghimo sang husto.

Ginatudluan mo sila sang imo pamaagi.

10Sa tanan mo nga ginahimo, ginapakita mo ang imo gugma kag katutom sa mga nagasunod sa ginapatuman sang imo kasuguan.

11Bisan madamo ang akon mga sala, Ginoo, patawara ako,

agod mapadunggan ka.

12Ang mga nagatahod sa imo, Ginoo, tudluan mo sang dalan nga dapat nila agyan.

13Magakabuhi sila nga mainuswagon

kag ang ila mga kaliwat padayon nga magaestar sa duta25:13 padayon… sa duta: sa literal, magapanubli sang duta. sang Israel.

14Malapit ka, Ginoo, sa mga nagatahod sa imo

kag ginapadumdom mo sila sang imo kasugtanan.

15Sa imo ako permi nagadangop,

kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman.

16Talupangda ako kag kaluoyi,

kay nagaisahanon ako kag ginapigos.

17Nagdamo na gid ang akon mga kalisod;

hilwaya ako sa akon mga pagpalibog.

18Talupangda ang akon mga pag-antos,

kag patawara ang tanan ko nga sala.

19Tan-awa kon daw ano kadamo ang akon mga kaaway

kag kon daw ano ang ila pagdumot sa akon.

20Tipigi ang akon kabuhi kag luwasa ako!

Indi ako pagpakahuy-i, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.

21Matarong ang akon kabuhi25:21 ang akon kabuhi: ukon, ikaw. kag wala sing kasawayan,

gani protektari ako.

Kay nagasalig ako sa imo.

22Luwasa, O Dios, ang mga Israelinhon sa tanan nila nga kalisod.