Het Boek

Psalmen 25

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!
Laat mij niet in de steek, Here,
want ik vertrouw helemaal op U.
Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.
Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,
zal in Hem teleurgesteld worden.
Maar zij die zich onverschillig van u afkeren,
zullen de nederlaag lijden.
Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.
Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?
Wijst U mij de weg van uw waarheid.
Ik wil van U leren, want U bent de God
van wie ik mijn hulp verwacht.
Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.
Wilt U naar mij kijken
met ogen vol genade en vergeving,
met eeuwige liefde en vriendelijkheid?
Wilt U voorbijgaan aan de zonden
die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!
De Here is goed
en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,
de juiste weg te tonen.
Hij zal de beste weg tonen aan hen
die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.
10 Als wij Hem dan gehoorzamen,
zal elk pad waarop Hij ons leidt,
getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.
11 Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!
Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?
12 Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?
God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.
13 Hij mag leven onder Gods zegen
en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.
14 De vriendschap met God is
voor hen die Hem eerbied bewijzen.
Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.
15 Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,
want alleen Hij kan mij redden.
16 Kom toch, Here en toon mij uw genade,
want ik ben eenzaam en diep wanhopig.
17 Mijn zorgen nemen toe,
lost U ze toch voor mij op!
18 Kijk eens wat een zorgen ik heb!
Voelt U mijn pijn?
Vergeef mij mijn zonden!
19 Ziet U hoeveel vijanden ik heb
en hoe hartgrondig zij mij haten?
20 Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!
Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden
dat ik vergeefs op U heb gehoopt!
21 Voorzie mij van godsvrucht en integriteit
alsof het mijn lijfwachten zijn,
want ik verwacht dat U mij zult beschermen.
22 O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 25

Bøn om vejledning og beskyttelse

1En sang af David.

Til dig, Herre, råber min sjæl.
    Min Gud, jeg stoler på dig,
lad mig ikke i stikken!
    Lad ikke fjenderne sejre over mig!

For de, der stoler på Herren,
    bliver ikke til skamme.
Men de, der gør oprør mod ham,
    går deres undergang i møde.

Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje,
    vis mig den sti, jeg skal følge.
Lær mig at leve i din sandhed,
    for du er min Gud og min frelser.
        Det er dig, jeg sætter min lid til.
Du har altid været en kærlig Gud,
    din barmhjertighed varer til evig tid.
Tilgiv mig min ungdoms oprør,
    vis mig din trofasthed og nåde.

Herren er god og barmhjertig,
    han hjælper de vildfarne tilbage på vejen.
Han viser de ydmyge, hvad der er rigtigt,
    lærer dem den rette vej.
10 Når vi ønsker at gøre hans vilje,
    leder han os med sin kærlige hånd.

11 Herre, tilgiv mine mange synder,
    for du er kendt som en nådig Gud.

12 Dem, der har ærefrygt for Herren,
    hjælper han at vælge den rigtige vej.
13 De oplever hans velsignelse,
    og deres børn får lov at bo i landet.
14 Herren vejleder alle, der vil følge ham,
    han indvier dem i sine hemmelige planer.

15 Jeg vil altid søge hjælp hos Herren,
    for han redder mig fra mine fjenders fælder.
16 Vær mig nådig, Herre,
    for jeg er helt alene og hjælpeløs.
17 Skab en vej ud af min ulykke,
    befri mig fra alle mine lidelser.
18 Tænk på min sorg og smerte,
    tilgiv mig alle mine synder.
19 Mine fjender er mange,
    og de hader mig inderligt.
20 Beskyt mig og red mig.
    Lad mig ikke bukke under,
        for jeg stoler på din hjælp.
21 Må min ærlighed blive min redning,
    for jeg har sat min lid til dig.

22 Herre, frels hele Israel fra ulykke.