Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 25:1-22

Dwom 25

Dawid dwom.

1Ao Awurade, mema me kra so kyerɛ wo;

2wo so, Ao me Onyankopɔn, na mede me ho to.

Mma mʼanim ngu ase

na mma mʼatamfoɔ nso nni me so nkonim.

3Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no mu biara

ani renwu da,

mmom, wɔn a wɔyɛ kɔntɔnkye no

anim bɛgu ase.

4Kyerɛ me wʼakwan, Ao Awurade,

na me nhunu wʼatempɔn.

5Fa wo nokorɛ no so kyerɛkyerɛ me,

ɛfiri sɛ woyɛ Onyankopɔn, me Gyefoɔ,

na mʼani da wo so daa nyinaa.

6Kae, Ao Awurade, wo mmɔborɔhunu ne wo dɔ kɛseɛ

a ɛwɔ hɔ firi tete no.

7Nkae me mmabunu berɛ mu bɔne

ne mʼatuateɛ akwan;

kae me sɛdeɛ wʼadɔeɛ teɛ,

Ao Awurade, ɛfiri sɛ wo yɛ.

8Awurade yɛ, na ɔtene;

enti ɔkyerɛkyerɛ nnebɔneyɛfoɔ nʼakwan.

9Ɔde ahobrɛasefoɔ fa ɛkwan pa so

na ɔkyerɛ wɔn nʼapɛdeɛ.

10Awurade akwan nyinaa yɛ ɔdɔ ne nokorɛdie

ma wɔn a wɔdi nʼapam mu ahyɛdeɛ soɔ.

11Ao Awurade, me bɔne so deɛ,

nanso wo din enti, fa kyɛ me.

12Enti hwan ne onipa a ɔsuro Awurade?

Ɔbɛkyerɛ no kwan a wabɔ ama no.

13Ɔbɛdi yie wɔ ne nkwa nna mu,

na nʼasefoɔ afa asase no sɛ wɔn agyapadeɛ.

14Awurade da nʼatirimsɛm adi kyerɛ wɔn a wɔsuro no;

na ɔma wɔhunu nʼapam.

15Mʼani da Awurade so daa,

ɛfiri sɛ ɔno nko ara na ɔbɛyi me nan afiri afidie mu.

16Dane wʼani hwɛ me, na dom me,

ɛfiri sɛ meyɛ ankonam na meyɛ mmɔbɔ.

17Mʼakoma mu dadwene adɔɔso;

yi me dadwene firi me so.

18Hwɛ me haw ne mʼahohiahia

na yi me bɔne nyinaa firi me so.

19Hwɛ sɛdeɛ mʼatamfoɔ adɔɔso

ne ɔtan kɛseɛ a wɔde tan me!

20Bɔ me nkwa ho ban na gye me.

Mma mʼanim ngu ase,

ɛfiri sɛ me dwanekɔbea ne wo.

21Ma tenenee ne nokorɛ mmɔ me ho ban,

ɛfiri sɛ mʼani da wo so.

22Gye Israel, Ao Onyankopɔn,

firi wɔn haw nyinaa mu.