Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 25:1-22

Salmo 2525:0 Salmo 25 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat ni David.

Pag-ampo alang sa Pagpanalipod ug Paggiya sa Ginoo

1-2Ginoo nga akong Dios, kanimo ako nagaampo ug nagasalig.

Ayaw intawon itugot nga pildihon ako sa akong mga kaaway,

aron dili ako maulawan.

3Ang tanan nga nagasalig kanimo dili maulawan,

apan kadtong nagaluib kanimo maulawan.

4Tudloi ako, Ginoo, sa imong mga pamaagi.

5Tudloi ako sa pagkinabuhi subay sa imong kamatuoran,

kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas.

Nagasalig ako kanimo sa kanunay.

6Hinumdomi, Ginoo, ang imong kalooy ug gugma nga imong gipakita sukad pa kaniadto.

7Ayaw na hinumdomi ang mga sala nga akong nahimo sa batan-on pa ako.

Sumala sa imong gugma hinumdomi ako, Ginoo,

aron mapakita mo ang imong kaayo.

8Maayo ug matarong ka, Ginoo,

busa ginatudloan mo ang mga makasasala sa pamaagi sa pagkinabuhi.

9Gigiyahan mo ang mga mapainubsanon sa pagbuhat sa matarong.

Gitudloan mo sila sa imong pamaagi.

10Sa tanan mong ginahimo, ginapadayag mo ang imong pagkamahigugmaon ug pagkamatinud-anon ngadto sa mga nagatuman sa imong kasabotan ug kasugoan.

11Bisan daghan ang akong mga sala, Ginoo, pasayloa ako,

tungod ug alang sa imong kadungganan.

12Ang mga nagatahod kanimo, Ginoo, giyahan mo sa dalan nga angay nilang agian.

13Magkinabuhi sila nga mauswagon

ug ang ilang mga kaliwat padayon nga magpuyo sa yuta25:13 padayon… sa yuta: sa literal, magapanunod o magapanag-iya sa yuta. sa Israel.

14Suod ka, Ginoo, sa mga nagatahod kanimo.

Ginapahinumdoman mo sila sa imong kasabotan.

15Ginoo, kanunay akong nagadangop kanimo,

kay ikaw ang nagaluwas kanako gikan sa katalagman.25:15 katalagman: sa literal, lit-ag.

16Patalinghogi ako ug kaloy-i,

kay nagainusara ako ug dinaog-daog.

17Misamot pa gayod ang akong mga kalisdanan;

luwasa ako sa akong mga kabalaka.

18Tan-awa ang akong mga pag-antos,

ug pasayloa ang tanan kong mga sala.

19Tan-awa kon unsa kadaghan ang akong mga kaaway

ug kon unsa kadako ang ilang pagdumot kanako.

20Tipigi ang akong kinabuhi ug luwasa ako!

Ayaw ako pakaulawi, kay kanimo ako nagadangop.

21Nagakinabuhi ako nga maligdong ug matarong,

busa hinaut nga panalipdan mo ako kay nagasalig ako kanimo.

22Luwasa, O Dios, ang mga Israelinhon sa tanan nilang mga kalisdanan.