Het Boek

Psalmen 24:1-10

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom

zijn van de Here!

2Hij drong het water terug,

zodat droog land tevoorschijn kwam.

3Wie kan de berg van de Here beklimmen

en binnengaan in de plaats waar Hij woont?

Wie kan voor de Here staan?

4Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,

die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.

5Zij zullen als een zegen van God

zijn goedheid in hun leven ervaren.

Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.

6Zij mogen voor de Here komen staan

en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.

7Ga toch open, eeuwenoude poorten,

en laat de geëerde Koning binnen!

8Wie die geëerde Koning is?

De Here, sterk en machtig,

onoverwinnelijk in de strijd!

9Ja, zet de poorten wijd open

en laat de geëerde Koning binnengaan.

10Wie die geëerde Koning is?

Hij is de Here van alle hemelse legers.

Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 24:1-10

Psalm 24

Herren är ärans kung

1En psalm av David.

Jorden tillhör Herren och allt som finns där,

världen och alla som bor i den.

2Han är den som lagt dess grund på haven,

fäst den på strömmande vatten.

3Vem får gå upp på Herrens berg?

Vem får ställa sig på hans heliga plats?

4Den som har skuldfria händer och ett rent hjärta,

den som inte vänder sig till meningslösa gudar,24:4 Ordagrant: inte vänder sin själ till lögn

den som aldrig svär falskt.

5Han får välsignelse av Herren,

rättfärdighet från sin frälsnings Gud.

6Sådant är det släkte

som söker dig, Jakobs Gud.24:6 Gud finns inte med i grundtexten, utan här följer översättningen ett par andra hebreiska handskrifter och gamla översättningar (Septuaginta m.fl.). Séla

7Slå upp er, ni portar,

höj er, ni eviga dörrar,

och låt härlighetens kung stiga in!

8Vem är härlighetens kung?

Det är Herren,

stark och mäktig, oslagbar i strid.

9Slå upp er, ni portar,

höj er, ni eviga dörrar,

och låt härlighetens kung stiga in!

10Vem är denne härlighetens kung?

Härskarornas Herre,

han är härlighetens kung. Séla