Het Boek

Psalmen 24:1-10

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom

zijn van de Here!

2Hij drong het water terug,

zodat droog land tevoorschijn kwam.

3Wie kan de berg van de Here beklimmen

en binnengaan in de plaats waar Hij woont?

Wie kan voor de Here staan?

4Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,

die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.

5Zij zullen als een zegen van God

zijn goedheid in hun leven ervaren.

Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.

6Zij mogen voor de Here komen staan

en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.

7Ga toch open, eeuwenoude poorten,

en laat de geëerde Koning binnen!

8Wie die geëerde Koning is?

De Here, sterk en machtig,

onoverwinnelijk in de strijd!

9Ja, zet de poorten wijd open

en laat de geëerde Koning binnengaan.

10Wie die geëerde Koning is?

Hij is de Here van alle hemelse legers.

Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 24:1-10

Psalmul 24

Un psalm al lui David.

1Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea și locuitorii ei,

2căci El l‑a întemeiat pe mări

și l‑a întărit pe râuri.

3Cine se va urca pe muntele Domnului?

Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?

4Cel cu mâinile nevinovate și cu inima curată,

care nu‑și dedă4 Lit.: nu‑și înalță. sufletul la minciună

și nu jură ca să înșele.4 Sau: care nu se închină unui idol / și nu jură pe ceea ce este fals.

5El va primi binecuvântare de la Domnul

și dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.

6Aceasta este generația celor ce‑L caută,

a celor ce caută fața Ta, Dumnezeu al lui Iacov! Selah

7Porți, ridicați‑vă capetele!

Stați ridicate, intrări veșnice!

Să intre Împăratul slavei!

8Cine este Acest Împărat al slavei?

Domnul cel tare și puternic,

Domnul cel puternic în luptă!

9Porți, ridicați‑vă capetele!

Stați ridicate, intrări veșnice!

Să intre Împăratul slavei!

10Cine este Acest Împărat al slavei?

Domnul Oștirilor10 Ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) la corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers [peste tot în Psalmi].!

El este Împăratul slavei! Selah