Het Boek

Psalmen 24

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom
zijn van de Here!
Hij drong het water terug,
zodat droog land tevoorschijn kwam.
Wie kan de berg van de Here beklimmen
en binnengaan in de plaats waar Hij woont?
Wie kan voor de Here staan?
Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,
die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.
Zij zullen als een zegen van God
zijn goedheid in hun leven ervaren.
Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.
Zij mogen voor de Here komen staan
en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.
Ga toch open, eeuwenoude poorten,
en laat de geëerde Koning binnen!
Wie die geëerde Koning is?
De Here, sterk en machtig,
onoverwinnelijk in de strijd!
Ja, zet de poorten wijd open
en laat de geëerde Koning binnengaan.
10 Wie die geëerde Koning is?
Hij is de Here van alle hemelse legers.
Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

New International Reader's Version

Psalm 24

Psalm 24

A psalm of David.

The earth belongs to the Lord. And so does everything in it.
    The world belongs to him. And so do all those who live in it.
He set it firmly on the oceans.
    He made it secure on the waters.

Who can go up to the temple on the mountain of the Lord?
    Who can stand in his holy place?
Anyone who has clean hands and a pure heart.
    Anyone who does not trust in the statue of a god.
    Anyone who doesn’t use the name of that god when he makes a promise.
People like that will receive the Lord’s blessing.
    When God their Savior hands down his sentence, it will be in their favor.
The people who look to God are like that.
    God of Jacob, they look to you.

Open wide, you gates.
    Open up, you ancient doors.
    Then the King of glory will come in.
Who is the King of glory?
    The Lord, who is strong and mighty.
    The Lord, who is mighty in battle.
Open wide, you gates.
    Open wide, you ancient doors.
    Then the King of glory will come in.
10 Who is he, this King of glory?
    The Lord who rules over all.
    He is the King of glory.