Het Boek

Psalmen 24

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom
zijn van de Here!
Hij drong het water terug,
zodat droog land tevoorschijn kwam.
Wie kan de berg van de Here beklimmen
en binnengaan in de plaats waar Hij woont?
Wie kan voor de Here staan?
Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,
die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.
Zij zullen als een zegen van God
zijn goedheid in hun leven ervaren.
Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.
Zij mogen voor de Here komen staan
en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.
Ga toch open, eeuwenoude poorten,
en laat de geëerde Koning binnen!
Wie die geëerde Koning is?
De Here, sterk en machtig,
onoverwinnelijk in de strijd!
Ja, zet de poorten wijd open
en laat de geëerde Koning binnengaan.
10 Wie die geëerde Koning is?
Hij is de Here van alle hemelse legers.
Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Nkwa Asem

Nnwom 24

Ɔhene kɛse no

1Wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa yɛ Awurade de. Asase ne wɔn a wɔte so nyinaa yɛ Awurade de. Osii wɔ nsu ase akyirikyiri wɔ asase ase, na ɔtoo ne fapem wɔ ɛpo no ase hɔ.

Hena na ɔwɔ tumi sɛ ɔkɔ Awurade bepɔw so? Hena na obetumi akɔ ne fi kronkron no mu? Ɛyɛ wɔn a wɔyɛ ade trenee na wodwen adwene pa na wɔnsom anyame na wɔnhyɛ bɔ hunu no. Awurade behyira wɔn na wagye wɔn nkwa. Onyankopɔn bebu wɔn bem. Saa nnipa no na wɔba Onyankopɔn nkyɛn.Wɔn na wɔba Yakob Nyankopɔn anim.

Mummue ɔpon no kɛse. Mummue tete apon no na ɔhene kɛse no bɛfa mu. Hena ne saa ɔhene kɛse yi? Ɔno ne Awurade, ɔhoɔdenfo ne otumfoɔ no; Awurade, ɔko mu nkonimdifo. Mummue ɔpon no kɛse. Mummue tete apon no na ɔhene kɛse no bɛfa mu.

10 Hena ne saa ɔhene kɛse yi? Nkonimdi Awurade; ɔno ne ɔhene kɛse no!