Het Boek

Psalmen 24

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom
zijn van de Here!
Hij drong het water terug,
zodat droog land tevoorschijn kwam.
Wie kan de berg van de Here beklimmen
en binnengaan in de plaats waar Hij woont?
Wie kan voor de Here staan?
Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,
die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.
Zij zullen als een zegen van God
zijn goedheid in hun leven ervaren.
Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.
Zij mogen voor de Here komen staan
en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.
Ga toch open, eeuwenoude poorten,
en laat de geëerde Koning binnen!
Wie die geëerde Koning is?
De Here, sterk en machtig,
onoverwinnelijk in de strijd!
Ja, zet de poorten wijd open
en laat de geëerde Koning binnengaan.
10 Wie die geëerde Koning is?
Hij is de Here van alle hemelse legers.
Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 24

Den almægtige Konge

1En sang af David.

Jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren,
    hele verden og alle, som bor i den.
Han grundlagde jorden på verdenshavene,
    dens fundament lagde han på havets dyb.
Hvem kan stige op på Herrens bjerg?
    Hvem har lov at gå ind i hans helligdom?
De, som har rene motiver og gør det gode,
    som ikke tilbeder afguder eller sværger falsk.
Sådanne mennesker bliver velsignet af Gud
    og nyder godt af hans trofasthed og godhed.
Kun de må komme ind i Herrens nærhed
    og tilbede Jakobs Gud.
Luk de ældgamle døre vidt op,
    gør plads i byens indgangsport,
        så den almægtige Konge kan komme ind.
Hvem er den almægtige Konge?
    Det er Herren, som er stærk og mægtig.
        Det er Herren, som vinder enhver kamp.
Luk de ældgamle døre vidt op,
    gør plads i byens indgangsport,
        så den almægtige Konge kan komme ind.
10 Hvem er den almægtige Konge?
    Det er Herren, som styrer alt.
        Han er den almægtige Konge.