Het Boek

Psalmen 24:1-10

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom

zijn van de Here!

2Hij drong het water terug,

zodat droog land tevoorschijn kwam.

3Wie kan de berg van de Here beklimmen

en binnengaan in de plaats waar Hij woont?

Wie kan voor de Here staan?

4Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,

die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.

5Zij zullen als een zegen van God

zijn goedheid in hun leven ervaren.

Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.

6Zij mogen voor de Here komen staan

en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.

7Ga toch open, eeuwenoude poorten,

en laat de geëerde Koning binnen!

8Wie die geëerde Koning is?

De Here, sterk en machtig,

onoverwinnelijk in de strijd!

9Ja, zet de poorten wijd open

en laat de geëerde Koning binnengaan.

10Wie die geëerde Koning is?

Hij is de Here van alle hemelse legers.

Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 24:1-10

Dwom 24

Dawid dwom.

1Asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa yɛ Awurade dea;

ewiase ne wɔn a wɔte soɔ nyinaa wɔ no;

2ɛfiri sɛ ɔno na ɔtoo ne fapem wɔ ɛpo so

na ɔde sii nsuo ani.

3Hwan na ɔbɛtumi aforo Awurade bepɔ no?

Hwan na ɔbɛtumi agyina ne tenabea kronkron hɔ?

4Deɛ ɔyɛ ade tenenee na nʼakoma mu teɛ,

deɛ ne kra nni ahoni akyi

na ɔnnka ntanhunu.

5Ɔbɛnya Awurade nsam nhyira

ne bembuo a ɛfiri ne Nkwagyeɛ Onyankopɔn.

6Saa na awoɔ ntoatoasoɔ a wɔhwehwɛ Awurade no teɛ,

wɔn a wɔhwehwɛ wʼanim no, Ao Yakob Onyankopɔn.

7Mo apono, mommuebue

mommuebue, mo tete apono,

na Animuonyam Ɔhene nhyɛne mu.

8Hwan ne saa Animuonyam Ɔhene yi?

Ɔno ne Awurade ɔhoɔdenfoɔ ne otumfoɔ no;

Awurade a ɔyɛ ɔko mu nkonimdifoɔ.

9Mommuebue, Ao mo apono

mommuebue, mo tete apono,

na animuonyam Ɔhene no nkɔ mu.

10Hwan ne saa animuonyam Ɔhene yi?

Asafo Awurade no,

ɔno ne animuonyam Ɔhene no.