Het Boek

Psalmen 21:1-14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Here, de koning verheugt zich

over uw macht,

met vreugde spreekt hij

over het heil dat U geeft.

3U vervulde

zijn grootste wens.

Wat hij U vroeg,

hebt U hem niet geweigerd.

4U komt hem tegemoet

met overvloed

en geeft hem

een prachtige gouden kroon.

5Hij vroeg U

te mogen leven,

dat stond U hem toe

tot in hoge ouderdom.

6Dankzij U

is hij beroemd en geëerd.

U gaf hem

aanzien en majesteit.

7U zegent hem rijk

en geeft hem

een hart vol blijdschap.

8Allemaal omdat de koning

op de Here vertrouwt,

door de goedheid en de liefde

van God, de Allerhoogste,

faalt hij niet.

9Here, U weet uw vijanden te vinden.

Wie U haten,

zullen niet aan U ontkomen.

10Wanneer U komt, Here,

zullen zij door uw toorn verbranden,

U zult hen vernietigen.

In het vuur zullen zij omkomen.

11Zelfs hun kinderen

zult U wegdoen van deze aarde

en hun nageslacht zal niet bestaan.

12Als zij proberen U kwaad te doen

en slechte plannen maken,

zal dat hun niet lukken.

13U laat hen vluchten,

U richt uw pijlen op hun gezicht.

14Toon uw kracht, Here,

dan zullen wij

liederen zingen tot uw eer.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 21:1-13

สดุดี 21

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ปีติยินดีในพระเดชานุภาพของพระองค์

ความเปรมปรีดิ์ของท่านในชัยชนะที่พระองค์ประทานนั้นช่างยิ่งใหญ่นัก!

2พระองค์ได้ประทานตามที่ใจของท่านปรารถนา

ไม่ได้ทรงหน่วงเหนี่ยวสิ่งที่ท่านทูลขอ

เสลาห์

3พระองค์ทรงต้อนรับท่านด้วยพระพรอันอุดม

และทรงสวมมงกุฎทองคำบริสุทธิ์บนศีรษะของท่าน

4ท่านทูลขอชีวิต พระองค์ก็ประทาน

วันคืนแห่งชีวิตของท่านจึงยืนยงนิรันดร์

5ศักดิ์ศรีของท่านยิ่งใหญ่โดยชัยชนะที่พระองค์ประทาน

พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทสง่าราศีและบารมีแก่ท่าน

6แน่นอน พระองค์ประทานพระพรนิรันดร์แก่ท่าน

และทำให้ท่านสุขใจจากความยินดีที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์

7เพราะกษัตริย์วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยความรักมั่นคงขององค์ผู้สูงสุด

ท่านจะไม่มีวันคลอนแคลนหวั่นไหว

8พระหัตถ์ของพระองค์จะจับกุมศัตรูทั้งปวง

พระหัตถ์ขวาจะยึดข้าศึกทั้งหลายของพระองค์ไว้

9เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ

พระองค์จะทรงทำลายพวกเขาเหมือนเผาในเตาไฟร้อนแรง

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกลืนพวกเขาด้วยพระพิโรธ

ไฟของพระองค์จะเผาผลาญพวกเขา

10พระองค์จะทรงทำลายล้างวงศ์วานของพวกเขาไปจากแผ่นดินโลก

กำจัดเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจากมนุษยชาติ

11แม้พวกเขาคิดร้ายต่อพระองค์

และคิดวางแผนชั่ว พวกเขาไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

12เพราะพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาหันหลังหนีไป

เมื่อพระองค์ทรงเล็งธนูไปที่พวกเขา

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับการเชิดชูในพระเดชานุภาพของพระองค์

ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์