Het Boek

Psalmen 21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, de koning verheugt zich
over uw macht,
met vreugde spreekt hij
over het heil dat U geeft.
U vervulde
zijn grootste wens.
Wat hij U vroeg,
hebt U hem niet geweigerd.
U komt hem tegemoet
met overvloed
en geeft hem
een prachtige gouden kroon.
Hij vroeg U
te mogen leven,
dat stond U hem toe
tot in hoge ouderdom.
Dankzij U
is hij beroemd en geëerd.
U gaf hem
aanzien en majesteit.
U zegent hem rijk
en geeft hem
een hart vol blijdschap.
Allemaal omdat de koning
op de Here vertrouwt,
door de goedheid en de liefde
van God, de Allerhoogste,
faalt hij niet.
Here, U weet uw vijanden te vinden.
Wie U haten,
zullen niet aan U ontkomen.
10 Wanneer U komt, Here,
zullen zij door uw toorn verbranden,
U zult hen vernietigen.
In het vuur zullen zij omkomen.
11 Zelfs hun kinderen
zult U wegdoen van deze aarde
en hun nageslacht zal niet bestaan.
12 Als zij proberen U kwaad te doen
en slechte plannen maken,
zal dat hun niet lukken.
13 U laat hen vluchten,
U richt uw pijlen op hun gezicht.
14 Toon uw kracht, Here,
dan zullen wij
liederen zingen tot uw eer.

New American Standard Bible

Psalm 21

Praise for Deliverance.

For the choir director. A Psalm of David.

1O Lord, in Your strength the king will be glad,
And in Your [a]salvation how greatly he will rejoice!
You have given him his heart’s desire,
And You have not withheld the request of his lips. [b]Selah.
For You meet him with the blessings of good things;
You set a crown of fine gold on his head.
He asked life of You,
You gave it to him,
Length of days forever and ever.
His glory is great through Your [c]salvation,
Splendor and majesty You place upon him.
For You make him [d]most blessed forever;
You make him joyful with gladness in Your presence.

For the king trusts in the Lord,
And through the lovingkindness of the Most High he will not be shaken.
Your hand will find out all your enemies;
Your right hand will find out those who hate you.
You will make them as a fiery oven in the time [e]of your anger;
The Lord will swallow them up in His wrath,
And fire will devour them.
10 Their [f]offspring You will destroy from the earth,
And their [g]descendants from among the sons of men.
11 Though they [h]intended evil against You
And devised a plot,
They will not succeed.
12 For You will make them turn their back;
You will [i]aim with Your bowstrings at their faces.
13 Be exalted, O Lord, in Your strength;
We will sing and praise Your power.

Notas al pie

  1. Psalm 21:1 Or victory
  2. Psalm 21:2 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  3. Psalm 21:5 Or victory
  4. Psalm 21:6 Lit blessings
  5. Psalm 21:9 Or of your presence
  6. Psalm 21:10 Lit fruit
  7. Psalm 21:10 Lit seed
  8. Psalm 21:11 Lit stretched out
  9. Psalm 21:12 Lit make ready