Het Boek

Psalmen 21:1-14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Here, de koning verheugt zich

over uw macht,

met vreugde spreekt hij

over het heil dat U geeft.

3U vervulde

zijn grootste wens.

Wat hij U vroeg,

hebt U hem niet geweigerd.

4U komt hem tegemoet

met overvloed

en geeft hem

een prachtige gouden kroon.

5Hij vroeg U

te mogen leven,

dat stond U hem toe

tot in hoge ouderdom.

6Dankzij U

is hij beroemd en geëerd.

U gaf hem

aanzien en majesteit.

7U zegent hem rijk

en geeft hem

een hart vol blijdschap.

8Allemaal omdat de koning

op de Here vertrouwt,

door de goedheid en de liefde

van God, de Allerhoogste,

faalt hij niet.

9Here, U weet uw vijanden te vinden.

Wie U haten,

zullen niet aan U ontkomen.

10Wanneer U komt, Here,

zullen zij door uw toorn verbranden,

U zult hen vernietigen.

In het vuur zullen zij omkomen.

11Zelfs hun kinderen

zult U wegdoen van deze aarde

en hun nageslacht zal niet bestaan.

12Als zij proberen U kwaad te doen

en slechte plannen maken,

zal dat hun niet lukken.

13U laat hen vluchten,

U richt uw pijlen op hun gezicht.

14Toon uw kracht, Here,

dan zullen wij

liederen zingen tot uw eer.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 21:1-13

21

1ああ主よ。

王はどんなにあなたの御力を喜ぶことでしょう。

救われたことを、どれほど喜ぶことでしょう。

2主が願いをかなえ、

望むものをことごとくお与えになったからです。

3主は、名誉と繁栄が保証された王座に彼を迎え、

純金の王冠をかぶせてくださいました。

4満ち足りた長寿を求める王の願いを

聞き届けられました。

彼のいのちは永遠に限りなく続くのです。

5主は彼に名誉と名声を与え、

威光と尊厳とをまとわせました。

6また、永遠の幸福を授け、

主の前に立つことの喜びが、

いつまでも薄れないようにしてくださいました。

7王は主により頼んでいるので、

つまずいたり倒れたりすることは絶対にありません。

あらゆる神々にまさる神の変わらない愛に、

頼りきっているからです。

8ああ主よ。あなたの手は敵を見つけ出します。

主を憎む者を一人残らず探し出します。

9-10主が姿を現されると、御前から出る激しい火が、

彼らをたちどころに滅ぼします。

その子らも共に倒されます。

11彼らは、主であるあなたに陰謀を企んだからです。

しかし、そんな計画が成功するはずはありません。

12彼らは、主の矢にねらわれているのを知り、

あわてて向きを変え、一目散に逃げるでしょう。

13ああ主よ、この賛美をお受けください。

御力を賛美しているのですから。

私たちは主の力強いみわざをたたえて、

賛美の歌を歌いましょう。