Het Boek

Psalmen 20:1-10

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik bid dat de Here u

in moeilijke tijden zal antwoorden,

dat de naam van de God van Jakob

u sterk zal maken.

3Ik bid dat Hij

u te hulp komt vanuit zijn heiligdom

en u steunt vanuit Jeruzalem.

4Ik bid dat Hij Zich

al uw offers zal herinneren

en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.

5Ik bid dat Hij

u geeft wat uw hart verlangt

en dat Hij al uw plannen laat gelukken.

6Wij willen juichen

over de overwinningen die U geeft

en in de naam van onze God

de vlaggen omhoogsteken.

Ik bid dat de Here

al uw verlangens zal vervullen.

7Ik weet nu zeker

dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,

zal laten overwinnen.

Vanuit de hemel geeft Hij

hem altijd antwoord.

Dat blijkt uit

de machtige daden die Hij doet.

8Sommige mensen verwachten

alles van hun strijdwagens,

anderen snoeven over hun paarden,

maar wij stellen onze verwachting

op de naam van de Here, die onze God is.

9Die anderen komen

allemaal ten val,

maar wij blijven overeind

en kunnen standhouden.

10Och Here,

geef onze koning de overwinning!

Ik bid dat de Here zal antwoorden

wanneer wij tot Hem roepen.

New International Version - UK

Psalms 20:1-9

Psalm 20In Hebrew texts 20:1-9 is numbered 20:2-10.

For the director of music. A psalm of David.

1May the Lord answer you when you are in distress;

may the name of the God of Jacob protect you.

2May he send you help from the sanctuary

and grant you support from Zion.

3May he remember all your sacrifices

and accept your burnt offerings.20:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

4May he give you the desire of your heart

and make all your plans succeed.

5May we shout for joy over your victory

and lift up our banners in the name of our God.

May the Lord grant all your requests.

6Now this I know:

the Lord gives victory to his anointed.

He answers him from his heavenly sanctuary

with the victorious power of his right hand.

7Some trust in chariots and some in horses,

but we trust in the name of the Lord our God.

8They are brought to their knees and fall,

but we rise up and stand firm.

9Lord, give victory to the king!

Answer us when we call!