Het Boek

Psalmen 20:1-10

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik bid dat de Here u

in moeilijke tijden zal antwoorden,

dat de naam van de God van Jakob

u sterk zal maken.

3Ik bid dat Hij

u te hulp komt vanuit zijn heiligdom

en u steunt vanuit Jeruzalem.

4Ik bid dat Hij Zich

al uw offers zal herinneren

en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.

5Ik bid dat Hij

u geeft wat uw hart verlangt

en dat Hij al uw plannen laat gelukken.

6Wij willen juichen

over de overwinningen die U geeft

en in de naam van onze God

de vlaggen omhoogsteken.

Ik bid dat de Here

al uw verlangens zal vervullen.

7Ik weet nu zeker

dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,

zal laten overwinnen.

Vanuit de hemel geeft Hij

hem altijd antwoord.

Dat blijkt uit

de machtige daden die Hij doet.

8Sommige mensen verwachten

alles van hun strijdwagens,

anderen snoeven over hun paarden,

maar wij stellen onze verwachting

op de naam van de Here, die onze God is.

9Die anderen komen

allemaal ten val,

maar wij blijven overeind

en kunnen standhouden.

10Och Here,

geef onze koning de overwinning!

Ik bid dat de Here zal antwoorden

wanneer wij tot Hem roepen.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 20:1-9

Zaburi 20

Maombi Kwa Ajili Ya Ushindi

Kwa mwimbishaji. Zaburi ya Daudi.

120:1 Za 4:1; 46:7; 59:1; 69:29; 91:14; Kut 3:6; Isa 50:10Bwana na akujibu unapokuwa katika dhiki,

jina la Mungu wa Yakobo na liwe kinga yako.

220:2 Hes 3:28; Za 2:6; 30:10; 33:20; 37:40; 40:17; 54:4; 128:5; 18:18; 134:3; 135:21Na akutumie msaada kutoka patakatifu

na akupatie msaada kutoka Sayuni.

320:3 Mdo 10:4; Kum 33:11Na azikumbuke dhabihu zako zote,

na azikubali sadaka zako za kuteketezwa.

420:4 Za 21:2; 37:4; 140:8; 145:16, 19; Isa 26:8; Eze 24:25; Rum 10:1; Mit 16:3; Dan 11:17; 1Yn 5:14, 15Na akujalie haja ya moyo wako,

na aifanikishe mipango yako yote.

520:5 Hes 1:52; Isa 5:26; 11:10, 12; 13:2; 30:17; 49:22; 62:10; Yer 50:2; 51:12, 27; Ay 3:7; 1Sam 1:17; 12:1, 2; 17:45; Za 60:4Tutashangilia kwa furaha utakaposhinda,

tutainua bendera zetu kwa jina la Mungu wetu.

Bwana na akupe haja zako zote.

620:6 2Sam 23:1; Ay 40:14; Za 28:8; Hab 3:13Sasa nafahamu kuwa Bwana

humwokoa mpakwa mafuta wake,

humjibu kutoka mbingu yake takatifu

kwa nguvu za wokovu wa mkono wake wa kuume.

720:7 2Fal 19:23; Za 33:17; 147:10; Mit 21:31; Isa 31:1; 36:8, 9; 2Nya 32:8; Kum 17:16; Amu 7:7Wengine wanatumaini magari ya vita, na wengine farasi,

bali sisi tutalitumainia jina la Bwana, Mungu wetu.

820:8 Za 27:2; 37:23; Isa 7:9; 40:30; Yer 46:6; 50:32; Mik 7:8; Ay 11:15; Mit 10:25Wao wameshushwa chini na kuanguka,

bali sisi tunainuka na kusimama imara.

920:9 Za 17:6Ee Bwana, mwokoe mfalme!

Tujibu tunapokuita!