Het Boek

Psalmen 20

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik bid dat de Here u
in moeilijke tijden zal antwoorden,
dat de naam van de God van Jakob
u sterk zal maken.
Ik bid dat Hij
u te hulp komt vanuit zijn heiligdom
en u steunt vanuit Jeruzalem.
Ik bid dat Hij Zich
al uw offers zal herinneren
en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.
Ik bid dat Hij
u geeft wat uw hart verlangt
en dat Hij al uw plannen laat gelukken.
Wij willen juichen
over de overwinningen die U geeft
en in de naam van onze God
de vlaggen omhoogsteken.
Ik bid dat de Here
al uw verlangens zal vervullen.
Ik weet nu zeker
dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,
zal laten overwinnen.
Vanuit de hemel geeft Hij
hem altijd antwoord.
Dat blijkt uit
de machtige daden die Hij doet.
Sommige mensen verwachten
alles van hun strijdwagens,
anderen snoeven over hun paarden,
maar wij stellen onze verwachting
op de naam van de Here, die onze God is.
Die anderen komen
allemaal ten val,
maar wij blijven overeind
en kunnen standhouden.
10 Och Here,
geef onze koning de overwinning!
Ik bid dat de Here zal antwoorden
wanneer wij tot Hem roepen.

Nkwa Asem

Nnwom 20

Nkonimdi mpaebɔ

1Awurade ntie wo wɔ wo haw mu! Yakob Nyankopɔn mmɔ wo ho ban! Ɔmma wo ne mmoa mfi n’asɔrefi ne Sion Bepɔw so. Onnye w’afɔrebɔde nyinaa na ne nyinaa nsɔ n’ani. Ɔmma wo nea ehia wo, na wo nhyehyɛe nyinaa nyɛ ye. Na yɛateɛm adi ahurusi wɔ wo nkonimdi no ho na yɛakamfo Onyankopɔn wɔ nea wayɛ ama wo no ho. Awurade nyɛ w’abisade nyinaa mma wo.

Afei minim sɛ Awurade ma ne hene a wayi no no di nkonim. Otie no wɔ ne soro kronkron na ɔnam ne tumi so ama wadi nkonim akɛse. Ebinom de wɔn ho to wɔn nteaseɛnam a wɔde kɔ ɔko so, na afoforo nso de wɔn ho to wɔn apɔnkɔ so, nanso yɛn de, yɛde yɛn ho to yɛn Awurade Nyankopɔn tumi so. Saa nnipa no hintiw, hwe ase, na yɛn de, yɛbɛsɔre agyina pintinn.

Ma ɔhene nni nkonim, O Awurade; na sɛ yɛfrɛ nso a, gye yɛn so.