Het Boek

Psalmen 20

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik bid dat de Here u
in moeilijke tijden zal antwoorden,
dat de naam van de God van Jakob
u sterk zal maken.
Ik bid dat Hij
u te hulp komt vanuit zijn heiligdom
en u steunt vanuit Jeruzalem.
Ik bid dat Hij Zich
al uw offers zal herinneren
en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.
Ik bid dat Hij
u geeft wat uw hart verlangt
en dat Hij al uw plannen laat gelukken.
Wij willen juichen
over de overwinningen die U geeft
en in de naam van onze God
de vlaggen omhoogsteken.
Ik bid dat de Here
al uw verlangens zal vervullen.
Ik weet nu zeker
dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,
zal laten overwinnen.
Vanuit de hemel geeft Hij
hem altijd antwoord.
Dat blijkt uit
de machtige daden die Hij doet.
Sommige mensen verwachten
alles van hun strijdwagens,
anderen snoeven over hun paarden,
maar wij stellen onze verwachting
op de naam van de Here, die onze God is.
Die anderen komen
allemaal ten val,
maar wij blijven overeind
en kunnen standhouden.
10 Och Here,
geef onze koning de overwinning!
Ik bid dat de Here zal antwoorden
wanneer wij tot Hem roepen.

The Message

Psalm 20

A David Psalm

11-4 God answer you on the day you crash,
The name God-of-Jacob put you out of harm’s reach,
Send reinforcements from Holy Hill,
Dispatch from Zion fresh supplies,
Exclaim over your offerings,
Celebrate your sacrifices,
Give you what your heart desires,
Accomplish your plans.

When you win, we plan to raise the roof
    and lead the parade with our banners.
May all your wishes come true!

That clinches it—help’s coming,
    an answer’s on the way,
    everything’s going to work out.

7-8 See those people polishing their chariots,
    and those others grooming their horses?
    But we’re making garlands for God our God.
The chariots will rust,
    those horses pull up lame—
    and we’ll be on our feet, standing tall.

Make the king a winner, God;
    the day we call, give us your answer.