Het Boek

Psalmen 20

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik bid dat de Here u
in moeilijke tijden zal antwoorden,
dat de naam van de God van Jakob
u sterk zal maken.
Ik bid dat Hij
u te hulp komt vanuit zijn heiligdom
en u steunt vanuit Jeruzalem.
Ik bid dat Hij Zich
al uw offers zal herinneren
en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.
Ik bid dat Hij
u geeft wat uw hart verlangt
en dat Hij al uw plannen laat gelukken.
Wij willen juichen
over de overwinningen die U geeft
en in de naam van onze God
de vlaggen omhoogsteken.
Ik bid dat de Here
al uw verlangens zal vervullen.
Ik weet nu zeker
dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,
zal laten overwinnen.
Vanuit de hemel geeft Hij
hem altijd antwoord.
Dat blijkt uit
de machtige daden die Hij doet.
Sommige mensen verwachten
alles van hun strijdwagens,
anderen snoeven over hun paarden,
maar wij stellen onze verwachting
op de naam van de Here, die onze God is.
Die anderen komen
allemaal ten val,
maar wij blijven overeind
en kunnen standhouden.
10 Och Here,
geef onze koning de overwinning!
Ik bid dat de Here zal antwoorden
wanneer wij tot Hem roepen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 20

Песнь 20

Дирижёру хора. Песнь Довуда.

Вечный, царь радуется силе Твоей,
    о победах Твоих ликует безмерно.
Ты исполнил то, чего он желал,
    и мольбы его не отверг. Пауза
Ты встретил его с обильными благословениями,
    возложил на голову его венец из чистого золота.
Он просил жизни, и Ты дал ему
    долгоденствие навеки.
Велика его слава из-за побед, что Ты даровал;
    Ты возложил на него честь и величие.
Ты одарил его вечными благословениями
    и исполнил радости от Твоего присутствия.
Ведь царь надеется на Вечного,
    и по милости Высочайшего не падёт.

Твоя рука схватит врагов Твоих,
    правая рука Твоя – ненавистников Твоих.
10 Во время явления Твоего
    Ты сделаешь их подобными горящей печи.
В гневе Своём Вечный их погубит,
    и огонь Его их сожжёт.
11 Ты истребишь с земли их детей,
    из людской среды – их потомство.
12 Они против Тебя замышляют зло
    и строят козни, но безуспешно.
13 Ты в бегство их обратишь,
    нацелив в них натянутый лук.

14 В силе Твоей вознесись, Вечный!
    Мы Твою мощь воспоём и прославим.