Het Boek

Psalmen 20:1-10

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik bid dat de Here u

in moeilijke tijden zal antwoorden,

dat de naam van de God van Jakob

u sterk zal maken.

3Ik bid dat Hij

u te hulp komt vanuit zijn heiligdom

en u steunt vanuit Jeruzalem.

4Ik bid dat Hij Zich

al uw offers zal herinneren

en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.

5Ik bid dat Hij

u geeft wat uw hart verlangt

en dat Hij al uw plannen laat gelukken.

6Wij willen juichen

over de overwinningen die U geeft

en in de naam van onze God

de vlaggen omhoogsteken.

Ik bid dat de Here

al uw verlangens zal vervullen.

7Ik weet nu zeker

dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,

zal laten overwinnen.

Vanuit de hemel geeft Hij

hem altijd antwoord.

Dat blijkt uit

de machtige daden die Hij doet.

8Sommige mensen verwachten

alles van hun strijdwagens,

anderen snoeven over hun paarden,

maar wij stellen onze verwachting

op de naam van de Here, die onze God is.

9Die anderen komen

allemaal ten val,

maar wij blijven overeind

en kunnen standhouden.

10Och Here,

geef onze koning de overwinning!

Ik bid dat de Here zal antwoorden

wanneer wij tot Hem roepen.

Священное Писание

Забур 20:1-14

Песнь 20

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

2Вечный, царь радуется силе Твоей,

о победах Твоих ликует безмерно.

3Ты исполнил то, чего он желал,

и мольбы его не отверг. Пауза

4Ты встретил его с обильными благословениями,

возложил на голову его венец из чистого золота.

5Он просил жизни, и Ты дал ему

долгоденствие навеки.

6Велика его слава из-за побед, что Ты даровал;

Ты возложил на него честь и величие.

7Ты одарил его вечными благословениями

и исполнил радости от Твоего присутствия.

8Ведь царь надеется на Вечного

и по милости Высочайшего не падёт.

9Твоя рука схватит врагов Твоих,

правая рука Твоя – ненавистников Твоих.

10Во время явления Твоего

Ты сделаешь их подобными горящей печи.

В гневе Своём Вечный их погубит,

и огонь Его их сожжёт.

11Ты истребишь с земли их детей,

из людской среды – их потомство.

12Они против Тебя замышляют зло

и строят козни, но безуспешно.

13Ты в бегство их обратишь,

нацелив в них натянутый лук.

14В силе Твоей вознесись, Вечный!

Мы Твою мощь воспоём и прославим.