Het Boek

Psalmen 2:1-12

1Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas

om tegen de Here op te staan!

Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen

God te slim af te zijn!

2De machthebbers van deze wereld

hebben hun hoofden bijeengestoken

en de leiders

spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.

3‘Kom op,’ zeggen zij,

‘laten wij onze boeien verbreken

en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’

4Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort.

De Here bespot hun dwaze plannen.

5Hij zal hen in zijn toorn aanspreken.

Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen.

6‘Dit is de Koning die Ik heb aangesteld,’

verklaart de Here dan,

‘en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad,

een troon gegeven.’

7De Uitverkorene van de Here antwoordt vervolgens:

‘Ik zal de eeuwige bedoeling van de Here bekendmaken,

want Hij heeft tegen Mij gezegd:

“Jij bent mijn Zoon,

Ik heb Je vandaag het leven gegeven.

8Vraag Mij wat Je wilt

en Ik zal Je alle volken in bezit geven.

9Heers over hen met een ijzeren vuist,

verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn.” ’

10Wees daarom verstandig,

koningen en heersers van deze aarde,

en luister nu het nog kan!

11Dien de Here met eerbied en ontzag,

verheug u in Hem met een bevend hart.

12Val voor zijn Zoon op uw knieën.

Kus Hem,

want als binnenkort zijn toorn ontbrandt,

bent u verloren.

Zij die hun vertrouwen op Hem stellen,

zijn gelukkige en gezegende mensen!

New Russian Translation

Псалтирь 2:1-12

Псалом 2

1Зачем возмущаются народы,

и язычники замышляют пустое?

2Восстают земные цари,

и правители собираются вместе

против Господа

и против Его Помазанника2:2 Помазанник – человек, посвященный на определенное служение посредством обряда помазания. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священники..

3«Цепи Их разорвем, – говорят.

– Оковы Их сбросим!»

4Восседающий на небесах смеется,

Владыка насмехается над ними.

5Тогда скажет им во гневе Своем

и яростью Своею приведет их в смятение:

6«Я поставил Царя Своего

над Сионом, Моей святой горой».

7Возвещу волю Господа:

Он сказал Мне: «Ты Сын Мой,

сегодня Я родил Тебя.

8Проси у Меня,

и отдам народы Тебе в наследие,

края земли – Тебе во владение.

9Сокрушишь их железным скипетром,

как сосуд горшечника расколешь».

10Итак, образумьтесь, цари,

научитесь, земные судьи!

11Служите Господу со страхом

и радуйтесь с трепетом.

12Целуйте Сына2:12 Смысл стихов 11б и 12а в еврейском тексте неясен.,

чтобы Он не разгневался,

и вы не погибли в пути,

потому что гнев Его быстро вспыхивает.

Блаженны все, кто у Него ищет прибежища.