Het Boek

Psalmen 2:1-12

1Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas

om tegen de Here op te staan!

Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen

God te slim af te zijn!

2De machthebbers van deze wereld

hebben hun hoofden bijeengestoken

en de leiders

spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.

3‘Kom op,’ zeggen zij,

‘laten wij onze boeien verbreken

en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’

4Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort.

De Here bespot hun dwaze plannen.

5Hij zal hen in zijn toorn aanspreken.

Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen.

6‘Dit is de Koning die Ik heb aangesteld,’

verklaart de Here dan,

‘en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad,

een troon gegeven.’

7De Uitverkorene van de Here antwoordt vervolgens:

‘Ik zal de eeuwige bedoeling van de Here bekendmaken,

want Hij heeft tegen Mij gezegd:

“Jij bent mijn Zoon,

Ik heb Je vandaag het leven gegeven.

8Vraag Mij wat Je wilt

en Ik zal Je alle volken in bezit geven.

9Heers over hen met een ijzeren vuist,

verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn.” ’

10Wees daarom verstandig,

koningen en heersers van deze aarde,

en luister nu het nog kan!

11Dien de Here met eerbied en ontzag,

verheug u in Hem met een bevend hart.

12Val voor zijn Zoon op uw knieën.

Kus Hem,

want als binnenkort zijn toorn ontbrandt,

bent u verloren.

Zij die hun vertrouwen op Hem stellen,

zijn gelukkige en gezegende mensen!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 2:1-12

Песнь 2Песнь 2 Эта песнь является пророчеством об Исе аль-Масихе (см. Деян. 4:25-26; 13:33; Евр. 1:5; 5:5; Отк. 12:15; 19:15). Она была написана по случаю коронации исраильского царя.

1Зачем возмущаются народы,

и племена замышляют пустое?

2Восстают земные цари,

и правители собираются вместе

против Вечного

и против Его Помазанника2:2 Помазанник – человек, посвящённый на определённое служение посредством обряда помазания. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители..

3«Цепи Их разорвём, – говорят. –

Оковы Их сбросим!»

4Восседающий на небесах смеётся,

Владыка насмехается над ними.

5Тогда скажет им во гневе Своём

и яростью Своею приведёт их в смятение:

6«Я поставил Своего Царя

над Сионом, Моей святой горой».

7Возвещу волю Вечного:

Он сказал Мне: «Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь).

Я Отцом Твоим отныне буду назван2:7 Букв.: «Ты Сын Мой. Сегодня Я родил Тебя»..

8Проси у Меня,

и отдам народы Тебе в наследие,

все земли – Тебе во владение.

9Сокрушишь их железным скипетром,

как сосуд горшечника расколешь».

10Итак, образумьтесь, цари,

научитесь, земные судьи!

11Служите Вечному со страхом

и радуйтесь с трепетом.

12Преклонитесь перед Сыном2:12 Букв.: «Целуйте Сына».,

чтобы Он не разгневался,

и вы не погибли на вашем пути,

потому что гнев Его может вспыхнуть быстро.

Благословенны все, кто вверяет Ему себя!