Het Boek

Psalmen 19:1-15

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2De hemelen vertellen

over Gods grote eer

en het hemelgewelf spreekt

over zijn scheppend werk.

3De ene dag vertelt het

aan de volgende dag

en de ene nacht

aan de volgende nacht.

4Het is duidelijk

dat dat geen echte woorden zijn,

het is immers niet te horen.

5Toch hoort men die boodschap

over de hele wereld,

overal waar mensen wonen

heeft het nieuws hen bereikt.

Het is alsof God een tent heeft gemaakt

voor de zon,

6die ʼs morgens,

blij als een bruidegom,

naar buiten gaat

en zingend zijn weg betreedt

als een gevierde held.

7De zon wandelt elke dag

van het ene tot het andere einde van de aarde,

alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

8De wet van de Here

is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.

De woorden van de Here

zijn altijd betrouwbaar,

zij geven wijsheid aan de onwetende.

9Het bevel van de Here

is een vreugde voor ons hart.

Het gebod van de Here

is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.

10Het ontzag voor de Here

is rein en blijft altijd bestaan.

De voorschriften van de Here

bevatten louter waarheid,

zij zijn altijd rechtvaardig.

11Zij zijn veel kostbaarder dan goud

en zoeter dan de zuiverste honing,

vers uit de raat.

12De knecht van God

neemt ze ernstig en leert ervan,

het houden ervan

levert de rijkste beloning op.

13God, vergeef mij

ook mijn onbewuste zonden,

want wie kent al zijn fouten?

14Ik ben uw dienaar, Here.

Bewaar mij voor overmoedigheid.

Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.

Dan kan ik pas echt naar uw wil leven

en zal ik niet zondigen.

15Ik bid U, Here,

dat alles wat ik zeg met mijn mond

en denk in mijn hart,

naar uw wil mag zijn.

Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 19:1-14

สดุดี 19

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ฟ้าสวรรค์ประกาศพระเกียรติสิริของพระเจ้า

ท้องฟ้าสำแดงฝีพระหัตถ์ของพระองค์

2วันแล้ววันเล่ากล่าวถึงพระเจ้า

คืนแล้วคืนเล่าสำแดงความรู้

3พวกมันไม่มีคำพูด ไม่มีถ้อยคำ

ไม่ได้ยินเสียงใดๆ จากพวกมัน

4แต่กระนั้นเสียงของพวกมันก็ยังออกไปทั่วโลก

ถ้อยคำของพวกมันไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

พระองค์ทรงกำหนดตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไว้บนฟ้าสวรรค์

5ซึ่งเป็นเหมือนเจ้าบ่าวก้าวเข้าสู่พิธีสมรส

เหมือนนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งร่าเริงยินดีที่จะเข้าสู่การแข่งขัน

6ดวงอาทิตย์ขึ้นจากฟากหนึ่ง

แล้วโคจรไปยังอีกฟากหนึ่งของฟ้าสวรรค์

ไม่มีสิ่งใดหลบซ่อนจากความร้อนของมันได้

7บทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ไร้ที่ติ

ฟื้นฟูจิตวิญญาณ

กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อถือได้

กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา

8ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นถูกต้อง

ให้ความชื่นชมยินดีแก่จิตใจ

พระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากระจ่างชัด

ให้ความสว่างแก่ดวงตา

9ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบริสุทธิ์

ยั่งยืนเป็นนิตย์

ข้อปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นแน่นอน

และล้วนแต่ชอบธรรมทั้งสิ้น

10ล้ำค่ากว่าทองคำ

ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์

หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง

ยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวง

11สิ่งเหล่านี้ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์

และเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่แก่ทุกคนที่ยึดถือปฏิบัติตาม

12ใครเล่าสามารถสังเกตเห็นความผิดพลาดของตน?

ขอทรงอภัยความผิดที่ซ่อนเร้นของข้าพระองค์

13ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทำบาปโดยตั้งใจ

อย่าให้บาปเหล่านั้นครอบงำข้าพระองค์

แล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิ

พ้นจากการล่วงละเมิดอันใหญ่หลวง

14ขอให้วาจาที่ออกจากปากและการใคร่ครวญในใจของข้าพระองค์นั้น

เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์