Het Boek

Psalmen 19:1-15

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2De hemelen vertellen

over Gods grote eer

en het hemelgewelf spreekt

over zijn scheppend werk.

3De ene dag vertelt het

aan de volgende dag

en de ene nacht

aan de volgende nacht.

4Het is duidelijk

dat dat geen echte woorden zijn,

het is immers niet te horen.

5Toch hoort men die boodschap

over de hele wereld,

overal waar mensen wonen

heeft het nieuws hen bereikt.

Het is alsof God een tent heeft gemaakt

voor de zon,

6die ʼs morgens,

blij als een bruidegom,

naar buiten gaat

en zingend zijn weg betreedt

als een gevierde held.

7De zon wandelt elke dag

van het ene tot het andere einde van de aarde,

alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

8De wet van de Here

is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.

De woorden van de Here

zijn altijd betrouwbaar,

zij geven wijsheid aan de onwetende.

9Het bevel van de Here

is een vreugde voor ons hart.

Het gebod van de Here

is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.

10Het ontzag voor de Here

is rein en blijft altijd bestaan.

De voorschriften van de Here

bevatten louter waarheid,

zij zijn altijd rechtvaardig.

11Zij zijn veel kostbaarder dan goud

en zoeter dan de zuiverste honing,

vers uit de raat.

12De knecht van God

neemt ze ernstig en leert ervan,

het houden ervan

levert de rijkste beloning op.

13God, vergeef mij

ook mijn onbewuste zonden,

want wie kent al zijn fouten?

14Ik ben uw dienaar, Here.

Bewaar mij voor overmoedigheid.

Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.

Dan kan ik pas echt naar uw wil leven

en zal ik niet zondigen.

15Ik bid U, Here,

dat alles wat ik zeg met mijn mond

en denk in mijn hart,

naar uw wil mag zijn.

Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

New International Version - UK

Psalms 19:1-14

Psalm 19In Hebrew texts 19:1-14 is numbered 19:2-15.

For the director of music. A psalm of David.

1The heavens declare the glory of God;

the skies proclaim the work of his hands.

2Day after day they pour forth speech;

night after night they reveal knowledge.

3They have no speech, they use no words;

no sound is heard from them.

4Yet their voice19:4 Septuagint, Jerome and Syriac; Hebrew measuring line goes out into all the earth,

their words to the ends of the world.

In the heavens God has pitched a tent for the sun.

5It is like a bridegroom coming out of his chamber,

like a champion rejoicing to run his course.

6It rises at one end of the heavens

and makes its circuit to the other;

nothing is deprived of its warmth.

7The law of the Lord is perfect,

refreshing the soul.

The statutes of the Lord are trustworthy,

making wise the simple.

8The precepts of the Lord are right,

giving joy to the heart.

The commands of the Lord are radiant,

giving light to the eyes.

9The fear of the Lord is pure,

enduring for ever.

The decrees of the Lord are firm,

and all of them are righteous.

10They are more precious than gold,

than much pure gold;

they are sweeter than honey,

than honey from the honeycomb.

11By them your servant is warned;

in keeping them there is great reward.

12But who can discern their own errors?

Forgive my hidden faults.

13Keep your servant also from wilful sins;

may they not rule over me.

Then I will be blameless,

innocent of great transgression.

14May these words of my mouth and this meditation of my heart

be pleasing in your sight,

Lord, my Rock and my Redeemer.