Het Boek

Psalmen 19

1Een psalm van David voor de koordirigent.

De hemelen vertellen
over Gods grote eer
en het hemelgewelf spreekt
over zijn scheppend werk.
De ene dag vertelt het
aan de volgende dag
en de ene nacht
aan de volgende nacht.
Het is duidelijk
dat dat geen echte woorden zijn,
het is immers niet te horen.
Toch hoort men die boodschap
over de hele wereld,
overal waar mensen wonen
heeft het nieuws hen bereikt.
Het is alsof God een tent heeft gemaakt
voor de zon,
die ʼs morgens,
blij als een bruidegom,
naar buiten gaat
en zingend zijn weg betreedt
als een gevierde held.
De zon wandelt elke dag
van het ene tot het andere einde van de aarde,
alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.
De wet van de Here
is volmaakt en goed,
zij verandert ons leven.
De woorden van de Here
zijn altijd betrouwbaar,
zij geven wijsheid aan de onwetende.
Het bevel van de Here
is een vreugde voor ons hart.
Het gebod van de Here
is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.
10 Het ontzag voor de Here
is rein en blijft altijd bestaan.
De voorschriften van de Here
bevatten louter waarheid,
zij zijn altijd rechtvaardig.
11 Zij zijn veel kostbaarder dan goud
en zoeter dan de zuiverste honing,
vers uit de raat.
12 De knecht van God
neemt ze ernstig en leert ervan,
het houden ervan
levert de rijkste beloning op.
13 God, vergeef mij
ook mijn onbewuste zonden,
want wie kent al zijn fouten?
14 Ik ben uw dienaar, Here.
Bewaar mij voor overmoedigheid.
Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.
Dan kan ik pas echt naar uw wil leven
en zal ik niet zondigen.
15 Ik bid U, Here,
dat alles wat ik zeg met mijn mond
en denk in mijn hart,
naar uw wil mag zijn.
Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

New International Reader's Version

Psalm 19

Psalm 19

For the director of music. A psalm of David.

The heavens tell about the glory of God.
    The skies show that his hands created them.
Day after day they speak about it.
    Night after night they make it known.
But they don’t speak or use words.
    No sound is heard from them.
Yet their voice goes out into the whole earth.
    Their words go out from one end of the world to the other.

God has set up a tent in the heavens for the sun.
    The sun is like a groom leaving the room of his wedding night.
    The sun is like a great runner who takes delight in running a race.
It rises at one end of the heavens.
    Then it moves across to the other end.
    Everything enjoys its warmth.

The law of the Lord is perfect.
    It gives us new strength.
The laws of the Lord can be trusted.
    They make childish people wise.
The rules of the Lord are right.
    They give joy to our hearts.
The commands of the Lord shine brightly.
    They give light to our minds.
The law that brings respect for the Lord is pure.
    It lasts forever.
The commands the Lord gives are true.
    All of them are completely right.
10 They are more priceless than gold.
    They have greater value than huge amounts of pure gold.
They are sweeter than honey
    that is taken from the honeycomb.
11 Your servant is warned by them.
    When people obey them, they are greatly rewarded.

12 But who can know their own mistakes?
    Forgive my hidden faults.
13 Also keep me from the sins I want to commit.
    May they not be my master.
Then I will be without blame.
    I will not be guilty of any great sin against your law.

14 Lord, may these words of my mouth please you.
And may these thoughts of my heart please you also.
    You are my Rock and my Redeemer.