Het Boek

Psalmen 19:1-15

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2De hemelen vertellen

over Gods grote eer

en het hemelgewelf spreekt

over zijn scheppend werk.

3De ene dag vertelt het

aan de volgende dag

en de ene nacht

aan de volgende nacht.

4Het is duidelijk

dat dat geen echte woorden zijn,

het is immers niet te horen.

5Toch hoort men die boodschap

over de hele wereld,

overal waar mensen wonen

heeft het nieuws hen bereikt.

Het is alsof God een tent heeft gemaakt

voor de zon,

6die ʼs morgens,

blij als een bruidegom,

naar buiten gaat

en zingend zijn weg betreedt

als een gevierde held.

7De zon wandelt elke dag

van het ene tot het andere einde van de aarde,

alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

8De wet van de Here

is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.

De woorden van de Here

zijn altijd betrouwbaar,

zij geven wijsheid aan de onwetende.

9Het bevel van de Here

is een vreugde voor ons hart.

Het gebod van de Here

is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.

10Het ontzag voor de Here

is rein en blijft altijd bestaan.

De voorschriften van de Here

bevatten louter waarheid,

zij zijn altijd rechtvaardig.

11Zij zijn veel kostbaarder dan goud

en zoeter dan de zuiverste honing,

vers uit de raat.

12De knecht van God

neemt ze ernstig en leert ervan,

het houden ervan

levert de rijkste beloning op.

13God, vergeef mij

ook mijn onbewuste zonden,

want wie kent al zijn fouten?

14Ik ben uw dienaar, Here.

Bewaar mij voor overmoedigheid.

Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.

Dan kan ik pas echt naar uw wil leven

en zal ik niet zondigen.

15Ik bid U, Here,

dat alles wat ik zeg met mijn mond

en denk in mijn hart,

naar uw wil mag zijn.

Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 19:1-15

Skaberværkets vidnesbyrd

1Til korlederen: En sang af David.

2Himlen vidner om Guds herlighed,

universet udtrykker hans underfulde skaberkraft.

3Dag efter dag forkynder solen Guds storhed.

Nat efter nat vidner stjernerne derom.

4Skaberværket taler ikke,

der er ingen stemme at høre.

5Og dog når budskabet til jordens ende,

det kan ses overalt i verden.

Solen fik sit hjemsted på himlen,

6strålende som en brudgom bryder den frem,

gennemløber sin bane med udholdenhed og glæde.

7Den ene horisont er dens udgangspunkt,

ved den anden når den sit mål.

Intet undgår dens brændende varme.

Herrens lov

8Herrens lov er fuldkommen, giver sjælen styrke.

Hans befalinger er troværdige, gør selv en tåbe vis.

9Herrens anvisninger er gode, giver hjertet glæde.

Hans forordninger er fuldkomne, giver indsigt og forstand.

10Herrens ord er sande, står fast for altid.

Hans vedtægter er gode og værd at følge.

11De er mere værd end guld, ja selv det pureste guld,

sødere end frisk honning, der drypper fra bikagen.

12Dine tjenere bliver vejledt gennem dem,

de, der adlyder dem, bliver rigt belønnet.

Hjælp imod synd

13Herre, hvem kan se sine egne fejl?

Straf mig ikke for ubevidste synder.

14Bevar mig fra at synde med vilje,

lad ikke mit begær få magten over mig.

Da kan jeg stå uden skyld for dit ansigt

og skal ikke dømmes for oprør imod dig.

15Gid alt, hvad jeg siger med min mund,

og alt, hvad jeg tænker i mit hjerte,

er noget, du kan acceptere.

Herre, du er den, der beskytter og udfrier mig.