Het Boek

Psalmen 19

1Een psalm van David voor de koordirigent.

De hemelen vertellen
over Gods grote eer
en het hemelgewelf spreekt
over zijn scheppend werk.
De ene dag vertelt het
aan de volgende dag
en de ene nacht
aan de volgende nacht.
Het is duidelijk
dat dat geen echte woorden zijn,
het is immers niet te horen.
Toch hoort men die boodschap
over de hele wereld,
overal waar mensen wonen
heeft het nieuws hen bereikt.
Het is alsof God een tent heeft gemaakt
voor de zon,
die ʼs morgens,
blij als een bruidegom,
naar buiten gaat
en zingend zijn weg betreedt
als een gevierde held.
De zon wandelt elke dag
van het ene tot het andere einde van de aarde,
alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.
De wet van de Here
is volmaakt en goed,
zij verandert ons leven.
De woorden van de Here
zijn altijd betrouwbaar,
zij geven wijsheid aan de onwetende.
Het bevel van de Here
is een vreugde voor ons hart.
Het gebod van de Here
is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.
10 Het ontzag voor de Here
is rein en blijft altijd bestaan.
De voorschriften van de Here
bevatten louter waarheid,
zij zijn altijd rechtvaardig.
11 Zij zijn veel kostbaarder dan goud
en zoeter dan de zuiverste honing,
vers uit de raat.
12 De knecht van God
neemt ze ernstig en leert ervan,
het houden ervan
levert de rijkste beloning op.
13 God, vergeef mij
ook mijn onbewuste zonden,
want wie kent al zijn fouten?
14 Ik ben uw dienaar, Here.
Bewaar mij voor overmoedigheid.
Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.
Dan kan ik pas echt naar uw wil leven
en zal ik niet zondigen.
15 Ik bid U, Here,
dat alles wat ik zeg met mijn mond
en denk in mijn hart,
naar uw wil mag zijn.
Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

Amplified Bible

Psalm 19

The Works and the Word of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1The heavens are telling of the glory of God;
And the expanse [of heaven] is declaring the work of His hands.

Day after day pours forth speech,
And night after night reveals knowledge.

There is no speech, nor are there [spoken] words [from the stars];
Their voice is not heard.

Yet their voice [in quiet evidence] has gone out through all the earth,
Their words to the end of the world.
In them and in the heavens He has made a tent for the sun,

Which is as a bridegroom coming out of his chamber;
It rejoices as a strong man to run his course.

The sun’s rising is from one end of the heavens,
And its circuit to the other end of them;
And there is nothing hidden from its heat.


The law of the Lord is perfect (flawless), restoring and refreshing the soul;
The statutes of the Lord are reliable and trustworthy, making wise the simple.

The precepts of the Lord are right, bringing joy to the heart;
The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

The fear of the Lord is clean, enduring forever;
The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether.
10 
They are more desirable than gold, yes, than much fine gold;
Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.
11 
Moreover, by them Your servant is warned [reminded, illuminated, and instructed];
In keeping them there is great reward.
12 
Who can understand his errors or omissions? Acquit me of hidden (unconscious, unintended) faults.
13 
Also keep back Your servant from presumptuous (deliberate, willful) sins;
Let them not rule and have control over me.
Then I will be blameless (complete),
And I shall be acquitted of great transgression.
14 
Let the words of my mouth and the meditation of my heart
Be acceptable and pleasing in Your sight,
O Lord, my [firm, immovable] rock and my Redeemer.