Het Boek

Psalmen 19:1-15

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2De hemelen vertellen

over Gods grote eer

en het hemelgewelf spreekt

over zijn scheppend werk.

3De ene dag vertelt het

aan de volgende dag

en de ene nacht

aan de volgende nacht.

4Het is duidelijk

dat dat geen echte woorden zijn,

het is immers niet te horen.

5Toch hoort men die boodschap

over de hele wereld,

overal waar mensen wonen

heeft het nieuws hen bereikt.

Het is alsof God een tent heeft gemaakt

voor de zon,

6die ʼs morgens,

blij als een bruidegom,

naar buiten gaat

en zingend zijn weg betreedt

als een gevierde held.

7De zon wandelt elke dag

van het ene tot het andere einde van de aarde,

alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

8De wet van de Here

is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.

De woorden van de Here

zijn altijd betrouwbaar,

zij geven wijsheid aan de onwetende.

9Het bevel van de Here

is een vreugde voor ons hart.

Het gebod van de Here

is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.

10Het ontzag voor de Here

is rein en blijft altijd bestaan.

De voorschriften van de Here

bevatten louter waarheid,

zij zijn altijd rechtvaardig.

11Zij zijn veel kostbaarder dan goud

en zoeter dan de zuiverste honing,

vers uit de raat.

12De knecht van God

neemt ze ernstig en leert ervan,

het houden ervan

levert de rijkste beloning op.

13God, vergeef mij

ook mijn onbewuste zonden,

want wie kent al zijn fouten?

14Ik ben uw dienaar, Here.

Bewaar mij voor overmoedigheid.

Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.

Dan kan ik pas echt naar uw wil leven

en zal ik niet zondigen.

15Ik bid U, Here,

dat alles wat ik zeg met mijn mond

en denk in mijn hart,

naar uw wil mag zijn.

Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 19:1-14

Dwom 19

Dawid dwom.

1Ɔsoro ka Onyankopɔn anuonyam!

Wim pae mu ka ne nsa ano adwuma,

2Da biara, wɔkasa;

anadwo biara, wɔda nimdeɛ adi.

3Wonni ɔkasa, wɔnnka nsɛm;

wɔnnte wɔn nne.

4Wɔn nne akodu asase so mmaa nyinaa,

na wɔn nsɛm nso akodu asase ano.

Onyankopɔn asi ntamadan ama owia wɔ ɔsoro hɔ.

5Ɛte sɛ ayeforokunu a ofi ne pia mu,

te sɛ ɔbran a ne ho pere no sɛ obetu ne mmirika.

6Epue wɔ ɔsoro fa baabi

na atwa ne ho akosi ano;

biribiara nsiw ne hyew ho kwan.

7Awurade mmara yɛ pɛ,

ɛkanyan ɔkra no.

Ahotoso wɔ Awurade nhyehyɛe mu,

ɛma nea onnim nyansa hu nyansa.

8Awurade ahyɛde teɛ;

ɛma koma mu anigye.

Awurade ɔhyɛ nsɛm mu da hɔ;

na ebue ani.

9Awurade suro yɛ kronkron,

ɛte hɔ daa.

Awurade mmara nsɛm yɛ nokware

na ne nyinaa teɛ.

10Ɛsom bo sen sikakɔkɔɔ

ɛsen sikakɔkɔɔ kann;

ɛyɛ dɛ sen ɛwo,

ɛsen ɛwo a efi ɛwokyɛm mu.

11Wɔnam so bɔ wo somfo kɔkɔ se,

sodi so akatua yɛ bebree.

12Hena na ohu nʼankasa mfomso?

Fa me mfomso a ahintaw kyɛ me.

13Bɔ wʼakoa ho ban fi ɔboayɛ bɔne ho,

na anhyɛ me so.

Ɛno na ɛbɛma madi bem,

a merenni fɔ wɔ bɔne akɛse ho.

14Ma mʼanom nsɛm ne me koma mu adwene

nyɛ nea ɛsɔ wʼani, Awurade

me Botan ne me Gyefo.