Het Boek

Psalmen 18:1-51

1Voor de koordirigent. Van David, de dienaar van de Here. Hij sprak deze woorden als een danklied voor de Here, toen Hij hem had verlost van zijn vijanden en ook van Saul.

2David zei toen:

Ik heb U lief, Here,

U bent mijn kracht.

3Here, U bent als een rots voor mij,

als een sterk fort.

Altijd bent U mijn bevrijder.

Mijn God bent U, mijn rots,

bij U schuil ik.

Achter U, mijn schild, schuil ik weg.

U verkondigt mijn redding

en bij U mag ik veilig wonen.

4Ik roep het uit:

lof zij de Here!

Hij verloste mij

van al mijn vijanden.

5Ik heb de dood in de ogen gezien,

de nederlaag stond voor mij.

6Ik voelde mij al bijna gestorven

en het einde naderde.

7Toen ik ten einde raad was,

riep ik naar de Here,

ik vroeg mijn God mij te helpen.

Hij hoorde mij

en reageerde op mijn hulpgeroep.

8Daarop begon de aarde te beven en te dreunen.

De bergen sidderden, omdat Hij toornig werd.

9Rook en vuur verspreidden zich over de aarde.

10Hij daalde neer uit de hemel

met onder zijn voeten de duisternis.

11Hij reed op een cherub

en vloog op de vleugels van de wind.

12Hij hulde Zich in het duister,

zodat Hij beschut was

in donker water en donkere wolken.

13De wolken verdwenen toen zijn glans naderde.

Het regende hagel en vurige kolen.

14De Here liet de donder weerklinken.

God, de Allerhoogste, liet zijn stem horen.

15Hij richtte zijn pijlen op mijn vijanden

en joeg ze uiteen.

Hij slingerde bliksemstralen

en bracht verwarring onder hen.

16Door uw dreigen, Here,

kwamen de rivierbeddingen bloot te liggen

en zag men de fundamenten van de aarde.

17God reikte naar mij,

pakte mij vast

en trok mij uit het diepe water omhoog.

18Mijn vijand was erg machtig,

maar God redde mij uit zijn hand.

Hij hielp mij ontkomen aan hen die mij haten

en die sterker waren dan ik.

19Toen het slecht met mij ging,

liepen zij mij voor de voeten,

maar de Here was een steun voor mij.

20Hij leidde mij uit de ellende

en gaf mij de ruimte.

Hij redde mij

omdat Hij van mij hield.

21De Here deed dit

omdat ik rechtvaardig ben.

Hij hielp mij

omdat geen kwaad aan mijn handen kleeft.

22Ik heb altijd op zijn weg gewandeld

en ben nooit op een dwaalweg van God afgeraakt.

23Ik hield zijn wetten steeds in gedachten,

vergat nooit een van zijn regels.

24Ik gedroeg mij altijd precies

zoals Hij verwachtte

en zorgde ervoor dat ik niet zondigde.

25De Here heeft mij overeenkomstig behandeld,

Hij zag mijn zuiverheid.

26U bent trouw

tegenover wie U trouw is

en iemand die zuiver leeft,

wordt door U op dezelfde manier tegemoet getreden.

27Aan de trouwe volgeling

betoont U Zich trouw,

maar voor de zondaar

blijkt U een tegenstander.

28U verlost een volk dat in nood is,

maar veracht trotse mensen.

29U zorgt ervoor

dat mijn lamp blijft branden.

U, Here, mijn God,

bent het Licht in de duisternis.

30Samen met U

durf ik een leger tegemoet te treden.

Ja, met mijn God

kan ik over muren springen.

31De weg van God

is een volmaakte weg,

het woord van de Here

is zuiver als goud.

God beschermt ieder

die zijn heil bij Hem zoekt.

32Er is immers geen andere god dan de Here?

Wie is zo sterk en krachtig als Hij?

33God geeft mij kracht

en baant de weg voor mij.

34Hij maakt mij lichtvoetig als een hert,

zodat ik overal kan gaan

en geen weg onbegaanbaar voor mij is.

35Hij oefent mijn handen,

zodat ik in oorlogstijd kundig de wapens kan hanteren.

36Ook hebt U, Here, mij het schild van het heil gegeven,

ik voelde de steun van uw rechterhand.

U boog Zich naar mij over

en uw goedheid hielp mij te overwinnen.

37U gaf mij de ruimte om te lopen

en ik stond stevig op mijn voeten.

38Ik achtervolgde mijn vijanden

en rustte niet tot ik hen had vernietigd.

39Ik liep de vijand onder de voet

en verpletterde hem.

Hij kon niet meer opstaan.

40U hebt mij kracht en sterkte gegeven

om de strijd aan te binden,

U liet mij de een na de ander overwinnen.

41U zorgde ervoor dat mijn vijanden

voor mij op de vlucht sloegen,

ik heb hen gedood.

42Toen zij om hulp riepen,

kwam er niemand om hen te redden.

Zelfs de Here riepen zij aan,

maar Hij hielp hen niet.

43Ik heb hen vernietigd

tot er niets van over was.

Zij waren niet meer terug te vinden.

44U liet mij ontsnappen

aan de onlusten onder het volk.

U hebt mij aangesteld

tot koning over vele volken, die ik niet kende.

Zij werden aan mij onderworpen.

45Zij hadden nog maar net van mij gehoord

of zij gehoorzaamden mij al.

Vreemdelingen gedroegen zich onderdanig tegenover mij.

46Vreemden verloren zo hun sterke positie

en verlieten vol angst hun versterkte kastelen.

47De Here leeft! Ik prijs Hem.

Hij is mijn rots

en ik geef Hem de hoogste plaats.

Hij is de God, die mij in veiligheid brengt.

48Hij is de God, die voor mij wraak heeft genomen

en volken aan mij heeft onderworpen.

49Hij heeft mij uit de handen van mijn vijanden gered.

Here, U hebt mij zelfs boven die vijanden gesteld.

U redde mij uit de handen van gewelddadige mensen.

50Daarom prijs ik,

ook onder die andere volken,

uw naam en zing psalmen voor u.

51God redt de koning die Hij aanstelde,

uit elke moeilijke situatie

en toont zijn trouw aan hem die Hij heeft gezalfd,

aan David en zijn nageslacht, voor altijd.

Korean Living Bible

시편 18:1-50

구원의 노래

(성가대 지휘자를 따라 부른 여호와의 종 다윗의 노래. 다윗은 여호와께서 그의 모든 원수들과 사울의 손에서 자기를 구원해 주셨을 때 여호와께 이렇게 노래하였다.)

1나의 힘이 되신 여호와여,

내가 주를 사랑합니다.

2여호와는 나의 반석, 나의 요새,

나의 구원자이시며

내 하나님은 내가 피할 바위이시요 내 방패가 되시고

18:2 또는 ‘구원의 뿔’구원의 힘이시요

나의 피난처이시다.

3내가 여호와께 부르짖으면

그가 나를 원수들에게서

구원하시니

여호와는 찬양을 받으실 분이시다.

4사망의 줄이 나를 휘감고

파멸의 홍수가 나를 덮쳤으며

518:5 또는 ‘음부의 줄’죽음의 위험이 나를 두르고

사망의 덫이 내 앞에 놓였을 때

6내가 고통 중에서

여호와께 부르짖었더니

그가 성소에서 내 음성을 들으시고 내가 부르짖는 소리에

귀를 기울이셨네.

7그러자 땅이 진동하고

산이 흔들리며 떨었으니

그가 분노하셨음이라.

8그 코에서 연기가 나오고

그 입에서 소멸하는 불이 나와

그 불에 숯불이 피었네.

9그가 하늘을 드리우고 내려오시니

그 발 아래 어두운 구름이 깔렸구나.

10그가 18:10 히 ‘그룹을’하늘 마차를 타고 날며

바람 날개로 다니시고

11흑암과 빽빽한 비구름으로

휘장을 삼으셨네.

12그 앞의 광채에서 짙은 구름을 통해

우박과 번갯불이 나왔구나.

13여호와께서 하늘에서

뇌성을 발하시므로

전능하신 하나님의 음성이 들리고

우박과 불이 내렸다.

14그가 화살을 쏘아

원수들을 흩으시며

번개로 그들을 쳐부수었네.

15여호와의 꾸지람과 콧김으로

바다 밑이 드러나고

땅의 기초가 나타났구나.

16그가 높은 곳에서 나를 붙들어

깊은 물에서 건져내셨네.

17여호와께서 나를 강한 대적과

나를 미워하는 원수들에게서

구하셨으니

그들은 나보다 강한 자들이었다.

18내가 곤경에 처했을 때

그들이 나를 덮쳤으나

여호와께서는 나를 보호하셨다.

19그가 나를 안전한 곳으로

인도하시고

나를 기쁘게 여겨 구원해 주셨네.

20여호와께서

나의 의로움에 대하여 갚아 주시고

나의 깨끗한 삶을 보상해 주셨으니

21이것은 내가 여호와의 법을 지키고

내 하나님을 떠나

악을 행하지 않았음이라.

22나는 그의 모든 법을 지키고

그의 명령을 어기지 않았으며

23그 앞에서 흠 없이 살고

내 자신을 지켜 죄를 짓지 않았다.

24그래서 나의 의로운 행위대로,

내가 그 앞에서 깨끗하게 산 그대로,

여호와께서 나에게 갚아 주셨네.

25여호와여, 주는 자비로운 자에게

주의 자비를,

흠 없는 자에게 주의 완전하심을,

26깨끗한 자에게

주의 깨끗하심을,

악한 자에게

주의 분노를 보이시는 분이십니다.

27주는 겸손한 자를 구원하시고

교만한 자를 낮추십니다.

28여호와여,

주는 나에게 빛을 주셔서

나의 어두움을 밝혀 주시니

29내가 주의 도움으로

적진을 향해 달려갈 수 있으며

주의 힘으로 적의 방어벽을

뛰어넘을 수 있습니다.

30하나님의 18:30 또는 ‘도는’행위는 완전하고

여호와의 말씀은 참되니

그는 자기에게 피하는 모든 자에게

방패가 되신다!

31여호와 외에 하나님이 어디 있으며

우리 하나님 외에

반석이 어디 있는가?

32하나님은 나를 강하게 하시고

내 길을 안전하게 하신다.

33그가 내 발을 사슴 발 같게 하여

나를 높은 곳에서도 서게 하시며

34나를 훈련시켜 싸우게 하시니

내가 놋활도 당길 수 있게 되었네.

35여호와여, 주는 나에게

구원의 방패를 주시고

주의 오른손으로 나를 붙드셨으며 주의 온유하심으로

나를 크게 하셨고

36내 길을 넓게 하셔서

내가 넘어지지 않게 하셨습니다.

37내가 원수들을 추격하여

그들을 잡아죽이기 전에는

돌아서지 않았습니다.

38내가 그들을 쳐서

쓰러뜨리므로

그들이 다시 일어나지 못하고

내 발 아래 엎드러졌습니다.

39주께서 전쟁을 위해

나를 힘으로 무장시키시고

내 대적들을 내 발 앞에

굴복하게 하셨으며

40내 원수들이 등을 돌려

달아나게 하셨으므로

내가 나를 미워하는 자들을

모조리 없애 버렸습니다.

41그들이 도와 달라고 외쳐도

그들을 구해 줄 자가 없었으며

그들이 여호와께 부르짖어도

그가 대답하지 않으셨다.

42내가 그들을 쳐서

바람에 날리는

티끌처럼 되게 하였고

그들을 거리의 진흙처럼

쏟아 버렸네.

43주께서 나를

반역하는 백성에게서 구하시고

나를 모든 민족의

머리가 되게 하셨으므로

내가 알지 못한 백성이

나를 섬기며

44외국인들이 내 소문을 듣고

내 앞에 굽실거리며 복종합니다.

45그들이 모두 용기를 잃고

숨어 있던 곳에서

떨며 나옵니다.

46여호와는 살아 계신다!

나의 반석 되시는 분을 찬양하세.

내 구원의 하나님을 높이세.

47그는 내 원수를 갚으시고

여러 민족을

나에게 복종시키시며

48나를 원수들에게서 구하신

하나님이시다!

여호와여, 주는 나를

내 대적 위에 높이 드시고

난폭한 자들의 손에서

나를 구해 주셨습니다.

49여호와여, 그러므로 내가

여러 민족 가운데서

주께 감사하며

주의 이름을 찬양합니다.

50여호와께서 자기 왕에게

큰 승리를 주시고

자기가 기름 부어 세운 자에게

한결같은 사랑을 베푸시니

나와 내 후손이

영원히 누릴 축복이구나!