Het Boek

Psalmen 18:1-51

1Voor de koordirigent. Van David, de dienaar van de Here. Hij sprak deze woorden als een danklied voor de Here, toen Hij hem had verlost van zijn vijanden en ook van Saul.

2David zei toen:

Ik heb U lief, Here,

U bent mijn kracht.

3Here, U bent als een rots voor mij,

als een sterk fort.

Altijd bent U mijn bevrijder.

Mijn God bent U, mijn rots,

bij U schuil ik.

Achter U, mijn schild, schuil ik weg.

U verkondigt mijn redding

en bij U mag ik veilig wonen.

4Ik roep het uit:

lof zij de Here!

Hij verloste mij

van al mijn vijanden.

5Ik heb de dood in de ogen gezien,

de nederlaag stond voor mij.

6Ik voelde mij al bijna gestorven

en het einde naderde.

7Toen ik ten einde raad was,

riep ik naar de Here,

ik vroeg mijn God mij te helpen.

Hij hoorde mij

en reageerde op mijn hulpgeroep.

8Daarop begon de aarde te beven en te dreunen.

De bergen sidderden, omdat Hij toornig werd.

9Rook en vuur verspreidden zich over de aarde.

10Hij daalde neer uit de hemel

met onder zijn voeten de duisternis.

11Hij reed op een cherub

en vloog op de vleugels van de wind.

12Hij hulde Zich in het duister,

zodat Hij beschut was

in donker water en donkere wolken.

13De wolken verdwenen toen zijn glans naderde.

Het regende hagel en vurige kolen.

14De Here liet de donder weerklinken.

God, de Allerhoogste, liet zijn stem horen.

15Hij richtte zijn pijlen op mijn vijanden

en joeg ze uiteen.

Hij slingerde bliksemstralen

en bracht verwarring onder hen.

16Door uw dreigen, Here,

kwamen de rivierbeddingen bloot te liggen

en zag men de fundamenten van de aarde.

17God reikte naar mij,

pakte mij vast

en trok mij uit het diepe water omhoog.

18Mijn vijand was erg machtig,

maar God redde mij uit zijn hand.

Hij hielp mij ontkomen aan hen die mij haten

en die sterker waren dan ik.

19Toen het slecht met mij ging,

liepen zij mij voor de voeten,

maar de Here was een steun voor mij.

20Hij leidde mij uit de ellende

en gaf mij de ruimte.

Hij redde mij

omdat Hij van mij hield.

21De Here deed dit

omdat ik rechtvaardig ben.

Hij hielp mij

omdat geen kwaad aan mijn handen kleeft.

22Ik heb altijd op zijn weg gewandeld

en ben nooit op een dwaalweg van God afgeraakt.

23Ik hield zijn wetten steeds in gedachten,

vergat nooit een van zijn regels.

24Ik gedroeg mij altijd precies

zoals Hij verwachtte

en zorgde ervoor dat ik niet zondigde.

25De Here heeft mij overeenkomstig behandeld,

Hij zag mijn zuiverheid.

26U bent trouw

tegenover wie U trouw is

en iemand die zuiver leeft,

wordt door U op dezelfde manier tegemoet getreden.

27Aan de trouwe volgeling

betoont U Zich trouw,

maar voor de zondaar

blijkt U een tegenstander.

28U verlost een volk dat in nood is,

maar veracht trotse mensen.

29U zorgt ervoor

dat mijn lamp blijft branden.

U, Here, mijn God,

bent het Licht in de duisternis.

30Samen met U

durf ik een leger tegemoet te treden.

Ja, met mijn God

kan ik over muren springen.

31De weg van God

is een volmaakte weg,

het woord van de Here

is zuiver als goud.

God beschermt ieder

die zijn heil bij Hem zoekt.

32Er is immers geen andere god dan de Here?

Wie is zo sterk en krachtig als Hij?

33God geeft mij kracht

en baant de weg voor mij.

34Hij maakt mij lichtvoetig als een hert,

zodat ik overal kan gaan

en geen weg onbegaanbaar voor mij is.

35Hij oefent mijn handen,

zodat ik in oorlogstijd kundig de wapens kan hanteren.

36Ook hebt U, Here, mij het schild van het heil gegeven,

ik voelde de steun van uw rechterhand.

U boog Zich naar mij over

en uw goedheid hielp mij te overwinnen.

37U gaf mij de ruimte om te lopen

en ik stond stevig op mijn voeten.

38Ik achtervolgde mijn vijanden

en rustte niet tot ik hen had vernietigd.

39Ik liep de vijand onder de voet

en verpletterde hem.

Hij kon niet meer opstaan.

40U hebt mij kracht en sterkte gegeven

om de strijd aan te binden,

U liet mij de een na de ander overwinnen.

41U zorgde ervoor dat mijn vijanden

voor mij op de vlucht sloegen,

ik heb hen gedood.

42Toen zij om hulp riepen,

kwam er niemand om hen te redden.

Zelfs de Here riepen zij aan,

maar Hij hielp hen niet.

43Ik heb hen vernietigd

tot er niets van over was.

Zij waren niet meer terug te vinden.

44U liet mij ontsnappen

aan de onlusten onder het volk.

U hebt mij aangesteld

tot koning over vele volken, die ik niet kende.

Zij werden aan mij onderworpen.

45Zij hadden nog maar net van mij gehoord

of zij gehoorzaamden mij al.

Vreemdelingen gedroegen zich onderdanig tegenover mij.

46Vreemden verloren zo hun sterke positie

en verlieten vol angst hun versterkte kastelen.

47De Here leeft! Ik prijs Hem.

Hij is mijn rots

en ik geef Hem de hoogste plaats.

Hij is de God, die mij in veiligheid brengt.

48Hij is de God, die voor mij wraak heeft genomen

en volken aan mij heeft onderworpen.

49Hij heeft mij uit de handen van mijn vijanden gered.

Here, U hebt mij zelfs boven die vijanden gesteld.

U redde mij uit de handen van gewelddadige mensen.

50Daarom prijs ik,

ook onder die andere volken,

uw naam en zing psalmen voor u.

51God redt de koning die Hij aanstelde,

uit elke moeilijke situatie

en toont zijn trouw aan hem die Hij heeft gezalfd,

aan David en zijn nageslacht, voor altijd.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 18:1-50

18

ダビデは、主がサウルをはじめ多くの敵から彼を救い出した時、この歌を歌いました。

1主よ。私はどれほど主をお慕いしていることでしょう。

こんなにもすばらしいことをしてくださった主を。

2主は、安心して身を寄せることのできるとりでです。

誰ひとり、このとりでに入って来て、

私を殺すことはできません。

主は、身を隠すことができる険しい山であり、

私の救い主です。

だれも近づくことのできない岩、安全を守る塔、

また私の盾です。

3私はただ、主に叫び求めさえすればよいのです。

そうすれば主は、あらゆる敵から助けてくださいます。

ああ、主をほめたたえます。

4死の鎖が私に巻きつき、

洪水のように滅びが押し寄せてきました。

5私は罠に落ち、助けてくれる人もなく、

死へと引きずり込む綱の力に抵抗してもがきました。

6苦しみの中で、私は主の助けを叫び求めました。

その声を、主は天から聞いてくださいました。

叫びは届いたのです。

7その時、大地は揺れ動き、

山々は震えわななきました。

主の御怒りのためです。

8主の御口からすさまじい炎が吹き出して

地を焼き尽くし、鼻からは煙が立ち上りました。

9主は天を切り裂いて降りて来て、

私を救ってくださいました。

御足の下には暗闇がありました。

10主は力ある天使にまたがり、風を翼とし、

矢のように速く、助けに来てくださいました。

11暗闇を身にまとい、

一寸先もわからない濃い黒雲に覆われて、

近づいてくださいました。

12突然、いなずまと雹の嵐を伴った御姿が、

雲間から輝きました。

13雷のような声が天空にとどろき、

神々の上に君臨する神がお語りになったのです。

なんという雹、なんという火でしょう。

14主はいなずまを恐怖の矢として放ち、

私の敵をかき乱しました。

あの逃げ惑うさまを見てください。

15主よ、ご命令のままに海の水は引き、

あなたのすさまじい鼻息で、

海の底はむき出しになりました。

16主は天から下って来て、

大きな試練から私を助け出してくださいました。

深い海の底から引き上げてくださったのです。

17敵の手にかかって、手も足も出なかった私。

その私を頑強な敵、私を憎む者から

救い出してくださいました。

18彼らは、弱りきっている私に襲いかかりました。

しかし、主は私をしっかりと支え、

19安全な場所へと連れ出してくださいました。

私を喜びとされたからです。

20正しいことを行い、潔白であったことに

報いてくださったのです。

21私はご命令に従い、主に背を向けて

罪を犯すようなことはしませんでした。

22いつも主のおきてを目の前に掲げ、

一つたりとも捨てたりしなかったのです。

23おきてを守ることに全力を尽くし、

悪行への誘惑を振り払い続けました。

24それに答えて、主は祝福を下さったのです。

私が正しいことを行い、

純粋な思いを抱いていたことをご存じなのです。

主は私のすべての歩みに

目を留めておられるのですから。

25主よ。あなたは、恵み深い者に対しては、

なんと恵み深くあられることでしょう。

また、悪の道から引き返す者には、

罰をお加えになりません。

26心のきよい者には祝福を、

主の道からそれる者には苦痛をお与えになります。

27謙遜な者をお救いになりますが、

高慢で横柄な者は有罪に定められます。

28主は、私に明かりをともしてくださいました。

私の神、主は、私を包む闇を

光に変えてくださいました。

29今や私には、どんなに高い城壁でもよじ登り、

どんなに強力な軍隊に対しても

攻撃する力が与えられています。

30なんとすばらしい神でしょう。

神はあらゆる点で全く完全です。

そのお約束がすべて真実であることは明らかです。

その背後に隠れる者には盾となってくださいます。

31私たちの主のほかに、だれが神でありえましょう。

だれが不動の岩でありえましょう。

32神は私に力をみなぎらせ、

行く先々でお守りくださいます。

33私の足を、岩山ででもしっかり立つ

野やぎのようにし、

絶壁の上をも安全に導いてくださいます。

34戦いに備えて私を鍛え、

鉄の弓さえ引く力を与えてくださいます。

35主の救いは私の盾です。

ああ主よ。右の御手が私を支えています。

主のご温情のおかげで、

私は名の知れた者となりました。

36主は、私を大またで歩かせ、

しかも足がすべらないようにしてくださいました。

37私は敵を追撃し、

一人残らず倒すまでは引き返しませんでした。

38そして、彼らを地面に突き刺しました。

敵は力を失い、私はその首を踏みつけたのです。

39戦いに臨んで、

頑丈なよろいを着せていただいたおかげです。

敵は私を見ておじけづき、足もとに倒れ伏します。

40彼らが背を向けて逃げるように仕向けたので、

私は私を憎む者を滅ぼすことができました。

41大声で助けを求めても、

誰ひとり彼らを助ける者はいませんでした。

そこで、彼らは主に向かって叫びましたが、

返事がありません。

42私は、ここぞとばかり彼らをちりのように粉々に砕き、

空中高くまき散らしました。

彼らを、床を掃くように掃き捨てました。

43-45神は、次々と

戦いに勝利をもたらしてくださいました。

諸国の民は私のもとに来て、仕えるようになりました。

私がそれまで知らなかった国民までが、

やって来てひれ伏すのです。

私に会ったこともない外国人が、

いとも簡単に服従します。

彼らは震えながら、とりでから出て来るのです。

46主は生きておられます。

大いなる救いの岩である神をほめたたえよ。

47神は私に害を加える者に報復し、

目の前の国々を制圧してくださいます。

48敵に囲まれた私を助け出して、

手の届かない安全な場所に移し、

猛威をふるう相手から救ってくださいます。

49ですから、私は主を国々の間でほめたたえます。

50主から王に定められた私は、

幾度となく、奇跡的に救い出されました。

いつも愛と恵みを注いでいただきました。

主は、私の子孫をも同様に、

お恵みくださることでしょう。