Het Boek

Psalmen 17

1Een gebed van David.

Luister toch, Here,
want ik vraag uw oordeel over een eerlijke zaak.
Schenk mij uw aandacht
en luister naar mijn smeekgebed.
Ik kom bij U met een volkomen eerlijk hart
en spreek oprecht tot U.
Spreek uw oordeel over mij uit,
want U weet wat goed en rechtvaardig is.
Beoordeel mijn geweten,
U kunt dat zelfs ʼs nachts doen.
Test mij maar.
U zult niets verkeerds bij mij vinden,
waar ik ook over spreek.
Zoals U mij hebt geleerd,
ben ik ook nooit op pad gegaan met zondaars.
Daarvoor heb ik gewaakt.
Integendeel, ik heb alleen uw weg betreden
en daarop liep ik met vaste tred.
Maar nu roep ik naar U,
juist naar U, mijn God,
omdat ik weet dat U mij zult antwoorden.
Luister alstublieft!
Laat ook nu blijken
hoe genadig en liefdevol U bent.
Want U bevrijdt de mensen
die bij U schuilen.
Bescherm mij
zoals een vader zijn geliefde kind beschermt.
Laat ik mij in uw schaduw mogen verbergen.
Want de ongelovigen
willen mij de baas worden
en mijn aartsvijanden
dreigen mij in te sluiten.
10 De stem van hun geweten
leggen zij het zwijgen op
en ze spreken op arrogante toon.
11 Zij zijn overal om mij heen,
waar ik ook ben.
Hun enige bedoeling is
mij te vernietigen.
12 Mijn vijand lijkt op een leeuw,
klaar om zijn prooi te bespringen.
Of op een roofdier,
weggedoken in zijn schuilplaats.
13 Gaat U hem tegemoet, Here,
en sla hem neer.
Red mijn leven door uw zwaard.
14 Sla hen met uw eigen hand, Here,
die mannen van deze wereld,
die buiten dit leven niets meer verwachten.
Geef hun maar wat goed voor hen is.
Laat zelfs hun nageslacht er nog last van hebben.
15 Ik wil rechtvaardig blijven
en U altijd kunnen aanzien.
ʼs Morgens wil ik,
denkend aan uw goddelijke heerlijkheid,
blij en dankbaar wakker worden.

New Living Translation

Psalm 17

Psalm 17

A prayer of David.

O Lord, hear my plea for justice.
    Listen to my cry for help.
Pay attention to my prayer,
    for it comes from honest lips.
Declare me innocent,
    for you see those who do right.

You have tested my thoughts and examined my heart in the night.
    You have scrutinized me and found nothing wrong.
    I am determined not to sin in what I say.
I have followed your commands,
    which keep me from following cruel and evil people.
My steps have stayed on your path;
    I have not wavered from following you.

I am praying to you because I know you will answer, O God.
    Bend down and listen as I pray.
Show me your unfailing love in wonderful ways.
    By your mighty power you rescue
    those who seek refuge from their enemies.
Guard me as you would guard your own eyes.[a]
    Hide me in the shadow of your wings.
Protect me from wicked people who attack me,
    from murderous enemies who surround me.
10 They are without pity.
    Listen to their boasting!
11 They track me down and surround me,
    watching for the chance to throw me to the ground.
12 They are like hungry lions, eager to tear me apart—
    like young lions hiding in ambush.

13 Arise, O Lord!
    Stand against them, and bring them to their knees!
    Rescue me from the wicked with your sword!
14 By the power of your hand, O Lord,
    destroy those who look to this world for their reward.
But satisfy the hunger of your treasured ones.
    May their children have plenty,
    leaving an inheritance for their descendants.
15 Because I am righteous, I will see you.
    When I awake, I will see you face to face and be satisfied.

Notas al pie

  1. 17:8 Hebrew as the pupil of your eye.