Het Boek

Psalmen 17

1Een gebed van David.

Luister toch, Here,
want ik vraag uw oordeel over een eerlijke zaak.
Schenk mij uw aandacht
en luister naar mijn smeekgebed.
Ik kom bij U met een volkomen eerlijk hart
en spreek oprecht tot U.
Spreek uw oordeel over mij uit,
want U weet wat goed en rechtvaardig is.
Beoordeel mijn geweten,
U kunt dat zelfs ʼs nachts doen.
Test mij maar.
U zult niets verkeerds bij mij vinden,
waar ik ook over spreek.
Zoals U mij hebt geleerd,
ben ik ook nooit op pad gegaan met zondaars.
Daarvoor heb ik gewaakt.
Integendeel, ik heb alleen uw weg betreden
en daarop liep ik met vaste tred.
Maar nu roep ik naar U,
juist naar U, mijn God,
omdat ik weet dat U mij zult antwoorden.
Luister alstublieft!
Laat ook nu blijken
hoe genadig en liefdevol U bent.
Want U bevrijdt de mensen
die bij U schuilen.
Bescherm mij
zoals een vader zijn geliefde kind beschermt.
Laat ik mij in uw schaduw mogen verbergen.
Want de ongelovigen
willen mij de baas worden
en mijn aartsvijanden
dreigen mij in te sluiten.
10 De stem van hun geweten
leggen zij het zwijgen op
en ze spreken op arrogante toon.
11 Zij zijn overal om mij heen,
waar ik ook ben.
Hun enige bedoeling is
mij te vernietigen.
12 Mijn vijand lijkt op een leeuw,
klaar om zijn prooi te bespringen.
Of op een roofdier,
weggedoken in zijn schuilplaats.
13 Gaat U hem tegemoet, Here,
en sla hem neer.
Red mijn leven door uw zwaard.
14 Sla hen met uw eigen hand, Here,
die mannen van deze wereld,
die buiten dit leven niets meer verwachten.
Geef hun maar wat goed voor hen is.
Laat zelfs hun nageslacht er nog last van hebben.
15 Ik wil rechtvaardig blijven
en U altijd kunnen aanzien.
ʼs Morgens wil ik,
denkend aan uw goddelijke heerlijkheid,
blij en dankbaar wakker worden.

Nkwa Asem

Nnwom 17

Ɔtreneeni mpaebɔ

1O Awurade, tie me sufrɛ na bu atɛn; tie me su na boa me! Tie me mpaebɔ a efi adwene pa mu no. Wubebu me bem efisɛ, wunim ade trenee. Wunim me koma mu. Woaba me nkyɛn anadwo; woahwehwɛ me mu nyinaa na woahu sɛ bɔnepɛ biara nni me mu. Menka bɔne sɛnea afoforo yɛ no. Madi wo mmara so na mapae afi basabasayɛ kwan so. Menam wo kwan so daa, na mentoo kwan.

Mebɔ mpae, O Onyankopɔn efisɛ, wugye me so; enti dan w’ani kyerɛ me, na tie me nsɛm. Da wo dɔ nwonwaso no adi na gye yɛn nkwa; wo nkyɛn mu de, atamfo rentumi nyɛ yɛn hwee. Bɔ me ho ban sɛnea wobɔ w’ani ho ban. Fa me hyɛ wo ntaban nwini no ase fi amumɔyɛfo nsam.

M’atamfo atwa me ho ahyia a awudi wɔ wɔn aniwa mu. 10 Wonni ahummɔbɔ, na wɔkasa ahantan so. 11 Baabiara a mɛfa no, wɔka me ho pɛ sɛ wotwa me hwe fam. 12 Wɔte sɛ agyata a wɔretwɛn me atetew me mu asinasin.

13 Bra, Awurade! Wo ne m’atamfo nni asi na di wɔn so! Fa wo nkrante no gye me fi nnebɔneyɛfo nsam. 14 Gye me fi wɔn a wɔanya nea wɔrehwehwɛ wɔ wiase yi mu nyinaa no nsam. Fa asotwe a woakora ama wɔn no twe wɔn aso. Ma ebi nka mma wɔn mma ne wɔn mma mma!

15 Nanso mehu wo efisɛ, menyɛɛ bɔne biara; na sɛ minyan a, hu a mihu wo no ma me anigye.