Het Boek

Psalmen 17:1-15

1Een gebed van David.

Luister toch, Here,

want ik vraag uw oordeel over een eerlijke zaak.

Schenk mij uw aandacht

en luister naar mijn smeekgebed.

Ik kom bij U met een volkomen eerlijk hart

en spreek oprecht tot U.

2Spreek uw oordeel over mij uit,

want U weet wat goed en rechtvaardig is.

3Beoordeel mijn geweten,

U kunt dat zelfs ʼs nachts doen.

Test mij maar.

U zult niets verkeerds bij mij vinden,

waar ik ook over spreek.

4Zoals U mij hebt geleerd,

ben ik ook nooit op pad gegaan met zondaars.

Daarvoor heb ik gewaakt.

5Integendeel, ik heb alleen uw weg betreden

en daarop liep ik met vaste tred.

6Maar nu roep ik naar U,

juist naar U, mijn God,

omdat ik weet dat U mij zult antwoorden.

Luister alstublieft!

7Laat ook nu blijken

hoe genadig en liefdevol U bent.

Want U bevrijdt de mensen

die bij U schuilen.

8Bescherm mij

zoals een vader zijn geliefde kind beschermt.

Laat ik mij in uw schaduw mogen verbergen.

9Want de ongelovigen

willen mij de baas worden

en mijn aartsvijanden

dreigen mij in te sluiten.

10De stem van hun geweten

leggen zij het zwijgen op

en ze spreken op arrogante toon.

11Zij zijn overal om mij heen,

waar ik ook ben.

Hun enige bedoeling is

mij te vernietigen.

12Mijn vijand lijkt op een leeuw,

klaar om zijn prooi te bespringen.

Of op een roofdier,

weggedoken in zijn schuilplaats.

13Gaat U hem tegemoet, Here,

en sla hem neer.

Red mijn leven door uw zwaard.

14Sla hen met uw eigen hand, Here,

die mannen van deze wereld,

die buiten dit leven niets meer verwachten.

Geef hun maar wat goed voor hen is.

Laat zelfs hun nageslacht er nog last van hebben.

15Ik wil rechtvaardig blijven

en U altijd kunnen aanzien.

ʼs Morgens wil ik,

denkend aan uw goddelijke heerlijkheid,

blij en dankbaar wakker worden.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 17:1-15

17

1ああ主よ、お願いです。どうかお助けください。

私はまっすぐに生き、正しいことをしてきました。

ですから、どうしても、

この切なる叫びを聞いていただきたいのです。

2主よ、人々の前で私の嫌疑を晴らしてください。

神はいつも公平なお方です。

3神は私を調べて、

正しいことを確認してくださいました。

神は夜中に来られましたが、

不正は何一つ見いださず、

私が真実を語ってきたことを認められました。

4私はご指示に従い、

残忍な悪者とは行動を共にしませんでした。

5私の足は、神の道から

一歩もすべり落ちることがありませんでした。

6なぜ、私はこのように祈っているのでしょう。

お答えが頂けると信じているからです。

ああ神よ、どうかこの祈りを聞いてください。

7ああ、敵から助け出されたいと願う者すべてにとって

救い主である方よ。

その大いなる愛を、目をみはるほどに見せてください。

8私をご自身のひとみを守るように守り、

御翼の陰にかくまってください。

9敵は殺意を抱いて私を取り囲んでいます。

10情け知らずで、横柄な者たちです。

自慢げに語る彼らの声を聞いてください。

11彼らは私を追いつめ、

今にも地面に投げつけようとしています。

12ライオンのように私を引き裂こうと目を光らせ、

若いライオンのようにチャンスをうかがって

待ち伏せしています。

13-14主よ、立ち上がり、戦ってください。

彼らを追い返してください。

早く来てくださり、地上の利得しか考えていない

この世の人々から私を救ってください。

神は彼らの家をご自身の宝で満たされたので、

彼らの子も孫も裕福になりました。

15しかし、私の関心は富にはなく、

私が神を見ているかどうか、

また、神と正しい関係にあるかどうかにあります。

私は天で目覚めるとき、

この上ない満足感にひたるでしょう。

神の御顔をじかに見るからです。