Het Boek

Psalmen 150

1Prijs de Here!
Loof God in zijn heilige hemel,
prijs Hem
om de machtige hemel die Hij maakte.
Prijs Hem
om de geweldige dingen die Hij heeft gedaan.
Prijs Hem
omdat Hij zo geweldig groot is!
Prijs Hem
met het schallen van de trompetten,
prijs Hem
met de harp en citer.
Prijs Hem
met reidans en tamboerijnen.
Prijs Hem
met fluiten en snaarinstrumenten.
Prijs Hem
met klinkende cimbalen,
prijs Hem
met schallende cimbaalslagen.
Laat alles wat adem heeft, de Here prijzen!
Prijs de Here!

The Message

Psalm 150

11-6 Hallelujah!
Praise God in his holy house of worship,
    praise him under the open skies;
Praise him for his acts of power,
    praise him for his magnificent greatness;
Praise with a blast on the trumpet,
    praise by strumming soft strings;
Praise him with castanets and dance,
    praise him with banjo and flute;
Praise him with cymbals and a big bass drum,
    praise him with fiddles and mandolin.
Let every living, breathing creature praise God!
    Hallelujah!