Het Boek

Psalmen 15:1-5

1Een psalm van David.

Wie mag in uw huis wonen, Here?

Wie mag bij U zijn op uw heilige berg?

2Wie eerlijk en oprecht door het leven gaat

en altijd de waarheid spreekt.

3Wie niet kwaadspreekt,

zijn naaste geen kwaad doet

en voorkomt dat een ander wordt belasterd.

4Degene die alles wat zonde is, afwijst

en respect heeft voor wie God zoeken

en ontzag voor Hem hebben.

Als zo iemand in zijn eigen nadeel

een belofte heeft gedaan,

zal hij die toch nakomen.

5Hij zal zijn geld niet misbruiken

voor woekerpraktijken

en zich niet laten omkopen

ten koste van onschuldigen.

Wie zo door het leven gaat,

kan op Gods bescherming rekenen.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 15:1-5

Zaburi 15

Kitu Mungu Anachotaka

Zaburi ya Daudi.

115:1 Za 27:4; 23:6; 2:5; 61:4; 20:2; 78:69; 150:1; Kut 29:46; 25:8; 15:17; 1Nya 22:19Bwana, ni nani awezaye kukaa

katika Hekalu lako?

Nani awezaye kuishi

katika mlima wako mtakatifu?

215:2 1The 3:13; Tit 1:6; Mit 16:13; Rum 9:1; Isa 38:15, 16; 45:19; Yer 7:28; 9:5; Mwa 6:9; Efe 1:4; 4:25; Za 18:32; 84:11; Zek 8:3, 16Ni yule aendaye pasipo mawaa,

atendaye yaliyo haki,

asemaye kweli toka moyoni mwake,

315:3 Law 19:16na hana masingizio ulimini mwake,

asiyemtenda jirani yake vibaya,

na asiyemsingizia mwenzake,

415:4 Ay 19:9; Yos 9:18; Mdo 28:10; Kum 23:21; Mt 5:33ambaye humdharau mtu mbaya,

lakini huwaheshimu wale wamwogopao Bwana,

yule atunzaye kiapo chake

hata kama anaumia.

515:5 Kut 22:25; 18:21; Mdo 24:26; 2Pet 1:10; Za 21:7; 112:6; Ay 29:18; Ebr 12:28Yeye akopeshaye fedha yake bila riba,

na hapokei rushwa dhidi ya mtu asiye na hatia.

Mtu afanyaye haya

kamwe hatatikisika.