Het Boek

Psalmen 15

1Een psalm van David.

Wie mag in uw huis wonen, Here?
Wie mag bij U zijn op uw heilige berg?
Wie eerlijk en oprecht door het leven gaat
en altijd de waarheid spreekt.
Wie niet kwaadspreekt,
zijn naaste geen kwaad doet
en voorkomt dat een ander wordt belasterd.
Degene die alles wat zonde is, afwijst
en respect heeft voor wie God zoeken
en ontzag voor Hem hebben.
Als zo iemand in zijn eigen nadeel
een belofte heeft gedaan,
zal hij die toch nakomen.
Hij zal zijn geld niet misbruiken
voor woekerpraktijken
en zich niet laten omkopen
ten koste van onschuldigen.
Wie zo door het leven gaat,
kan op Gods bescherming rekenen.

The Message

Psalm 15

A David Psalm

1God, who gets invited
    to dinner at your place?
How do we get on your guest list?

“Walk straight,
    act right,
        tell the truth.

3-4 “Don’t hurt your friend,
    don’t blame your neighbor;
        despise the despicable.

“Keep your word even when it costs you,
    make an honest living,
        never take a bribe.

“You’ll never get
blacklisted
if you live like this.”