Het Boek

Psalmen 149

1Prijs de Here!
Zing een nieuw lied voor de Here,
prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.
Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.
Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
Want de Here houdt van zijn volk.
Hij bemoedigt en bevestigt de mensen
die zich aan Hem onderwerpen.
Laten de gelovigen Hem eren
en voor Hem jubelen.
Zelfs als zij in bed liggen,
juichen zij nog over hun God.
In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
en ongelovige volken afstraffen.
Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen
en de leiders in ijzeren boeien slaan.
Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,
aan hen voltrokken.
Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.
Prijs de Here!

O Livro

Salmos 149

1Louvem o Senhor!

Cantem-lhe um cântico novo!
Louvem-no na assembleia dos fiéis!
Que Israel se alegre no seu Criador!
Que o povo de Sião se regozije no seu Rei!
Louvem-no pelo seu grande nome;
façam-no com danças, harpas e tambores.
Porque o Senhor se alegra com o seu povo;
recompensará os humildes com salvação.
Que os fiéis se alegrem na sua glória;
cantem de alegria, mesmo que estejam a repousar!

Que as suas vozes se façam ouvir louvando a Deus,
tendo na mão a espada de dois gumes.
Para julgar as nações e castigar os povos.
Para aprisionar os governantes,
amarrando-os com correntes de ferro,
e aos que colaboram na governação dos países.
É assim que executará a sua sentença;
esta honra terão todos os seus fiéis.

Louvem o Senhor!