Het Boek

Psalmen 149:1-9

1Prijs de Here!

Zing een nieuw lied voor de Here,

prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.

2Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.

Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.

3In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.

Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.

4Want de Here houdt van zijn volk.

Hij bemoedigt en bevestigt de mensen

die zich aan Hem onderwerpen.

5Laten de gelovigen Hem eren

en voor Hem jubelen.

Zelfs als zij in bed liggen,

juichen zij nog over hun God.

6In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.

In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.

7Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken

en ongelovige volken afstraffen.

8Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen

en de leiders in ijzeren boeien slaan.

9Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,

aan hen voltrokken.

Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.

Prijs de Here!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 149:1-9

Psalm 149

Jubel över seger

1Halleluja!

Sjung en ny sång till Herren,

hans lov i de frommas församling!

2Israel ska glädja sig över sin skapare,

Sions folk jubla över sin kung!

3De ska lova hans namn med dans

och lovsjunga honom till tamburin och harpor.

4Herren älskar sitt folk,

och de ödmjuka kröner han med räddning.

5De fromma ska jubla i ära,

sjunga glädjesång på sin bädd.

6Lovprisning till Gud ska vara i deras mun

och ett skarpt svärd i deras händer,

7för att hämnas på nationer

och straffa folk,

8för att binda folkens kungar med kättingar,

sätta järnbojor på deras furstar

9och verkställa de domar som beslutats mot dem.

En ära är detta för alla hans fromma.

Halleluja!