Het Boek

Psalmen 149

1Prijs de Here!
Zing een nieuw lied voor de Here,
prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.
Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.
Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
Want de Here houdt van zijn volk.
Hij bemoedigt en bevestigt de mensen
die zich aan Hem onderwerpen.
Laten de gelovigen Hem eren
en voor Hem jubelen.
Zelfs als zij in bed liggen,
juichen zij nog over hun God.
In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
en ongelovige volken afstraffen.
Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen
en de leiders in ijzeren boeien slaan.
Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,
aan hen voltrokken.
Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.
Prijs de Here!

New Russian Translation

Psalms 149

Псалом 149

1Аллилуйя!

Пойте Господу новую песнь,

воздайте Ему хвалу в собрании верных.

2Да радуется Израиль своему Создателю,

люди Сиона да возликуют о своем Царе.

3Да славят имя Его танцами,

на бубнах и арфах да играют Ему,

4потому что Господь благоволит к Своему народу

и возвеличивает смиренных спасением.

5Да торжествуют верные Ему в славе

и поют на ложах своих.

6Да будет славословие Божье на их устах

и обоюдоострый меч в их руке,

7чтобы совершить мщение над народами,

наказание – над племенами,

8чтобы заковать их царей в цепи

и их вельмож – в железные оковы,

9чтобы произвести над ними суд писаный.

Эта честь принадлежит всем верным Ему.

Аллилуйя!