Het Boek

Psalmen 149:1-9

1Prijs de Here!

Zing een nieuw lied voor de Here,

prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.

2Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.

Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.

3In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.

Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.

4Want de Here houdt van zijn volk.

Hij bemoedigt en bevestigt de mensen

die zich aan Hem onderwerpen.

5Laten de gelovigen Hem eren

en voor Hem jubelen.

Zelfs als zij in bed liggen,

juichen zij nog over hun God.

6In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.

In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.

7Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken

en ongelovige volken afstraffen.

8Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen

en de leiders in ijzeren boeien slaan.

9Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,

aan hen voltrokken.

Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.

Prijs de Here!

New International Version

Psalms 149:1-9

Psalm 149

1Praise the Lord.149:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 9

Sing to the Lord a new song,

his praise in the assembly of his faithful people.

2Let Israel rejoice in their Maker;

let the people of Zion be glad in their King.

3Let them praise his name with dancing

and make music to him with timbrel and harp.

4For the Lord takes delight in his people;

he crowns the humble with victory.

5Let his faithful people rejoice in this honor

and sing for joy on their beds.

6May the praise of God be in their mouths

and a double-edged sword in their hands,

7to inflict vengeance on the nations

and punishment on the peoples,

8to bind their kings with fetters,

their nobles with shackles of iron,

9to carry out the sentence written against them—

this is the glory of all his faithful people.

Praise the Lord.