Het Boek

Psalmen 149

1Prijs de Here!
Zing een nieuw lied voor de Here,
prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.
Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.
Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
Want de Here houdt van zijn volk.
Hij bemoedigt en bevestigt de mensen
die zich aan Hem onderwerpen.
Laten de gelovigen Hem eren
en voor Hem jubelen.
Zelfs als zij in bed liggen,
juichen zij nog over hun God.
In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
en ongelovige volken afstraffen.
Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen
en de leiders in ijzeren boeien slaan.
Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,
aan hen voltrokken.
Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.
Prijs de Here!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 149

Guds folks triumf

1Halleluja!
Syng en ny sang for Herren,
    pris ham i de gudfrygtiges forsamling.
Israel, glæd dig over din Skaber,
    Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
Pris ham ved at danse af glæde,
    lovsyng ham med tamburiner og lyrer.
Herren fryder sig over sit folk,
    han kommer de ydmyge til undsætning.

Lad de gudfrygtige fryde sig over sejren,
    juble af glæde natten igennem.
Med lovsang til Gud i hjerte og mund,
    og et tveægget sværd i hånden,
fuldbyrder de Guds dom over nationerne
    og udfører straffen over de fremmede folkeslag.
De lægger fjendernes konger i lænker
    og stormændene i fodjern.
De udfører den dom, der er afsagt,
    men Guds trofaste tjenere vil blive æret.
Halleluja!