Het Boek

Psalmen 149

1Prijs de Here!
Zing een nieuw lied voor de Here,
prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.
Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.
Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
Want de Here houdt van zijn volk.
Hij bemoedigt en bevestigt de mensen
die zich aan Hem onderwerpen.
Laten de gelovigen Hem eren
en voor Hem jubelen.
Zelfs als zij in bed liggen,
juichen zij nog over hun God.
In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
en ongelovige volken afstraffen.
Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen
en de leiders in ijzeren boeien slaan.
Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,
aan hen voltrokken.
Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.
Prijs de Here!

La Bible du Semeur

Psaumes 149

Le Seigneur aime son peuple

1Louez l’Eternel !
Chantez pour l’Eternel |un cantique nouveau !
Célébrez ses louanges |dans l’assemblée |de ceux qui lui sont attachés !
Exulte de joie, Israël : |c’est lui qui t’a formé !
Que les fils de Sion
éclatent d’allégresse |à cause de leur roi !
Qu’ils le louent en dansant,
qu’ils le célèbrent |avec le tambourin |et au son de la lyre !
Car l’Eternel |prend plaisir en son peuple,
et il accorde aux humbles |le salut pour parure.

Que ceux qui lui sont attachés |exultent de fierté,
qu’ils crient de joie |quand ils sont sur leur couche,
que leur louange |retentisse pour Dieu.
Qu’ils tiennent aussi dans leurs mains |l’épée à deux tranchants
pour punir les nations
et pour châtier les peuples.
Ils chargeront leurs rois de chaînes
et ils mettront aux fers |leurs dignitaires
pour accomplir sur eux |le jugement prescrit.
C’est l’honneur qui revient |à tous ceux qui sont attachés à Dieu.

Louez l’Eternel !