Het Boek

Psalmen 148

1Prijs de Here!
Geef eer aan de Here in de hemel,
prijs zijn naam die hoog verheven is.
Prijs Hem, engelen!
Prijs Hem, hemelse legers!
Prijs Hem, zon en maan!
Prijs Hem, alle sterren,
die zoveel licht geven!
Prijs Hem, alle hemelen
en al het water dat de hemel omspant!
Laat alles de naam van de Here prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt.
Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
Hij gaf aan alles een wetmatigheid,
die geen ervan overtreedt.
Prijs de Here op aarde!
Prijs Hem, alle grote dieren in de zee
en alle diepe zeebodems!
Prijs Hem, vuur en hagel,
sneeuw en mist,
en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!
Prijs Hem, bergen en heuvels,
boomgaarden en cederbomen!
10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee,
kruipende dieren en vogels!
11 Prijs Hem, alle koningen op aarde
en alle volken!
Prijs Hem, alle heersers
en machthebbers op aarde!
12 Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,
jonge en oude mensen samen!
13 Laat iedereen de naam van de Here prijzen!
Want alleen zijn naam is waard
geprezen te worden.
Zijn macht en heerlijkheid
strekken zich uit over hemel en aarde.
14 Want Hij heeft zijn volk
een hoge positie gegeven:
ieder die Hem liefheeft,
kan Hem prijzen.
Alle Israëlieten,
het volk dat Hij dicht nabij blijft.
Prijs de Here!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 148

Psalmul 148

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri,
    lăudaţi-L în înălţimi!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui,
    lăudaţi-L, toată oştirea Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună,
    lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate!
Lăudaţi-L, ceruri preaînalte,
    şi voi, ape de deasupra cerurilor!
Să laude Numele Domnului,
    căci El a poruncit şi acestea au fost făcute!
El le-a aşezat la locul lor pe vecie
    printr-o lege pe care nu o va încălca.[a]

Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ,
    monştri ai apelor şi toate adâncurile,
fulgerul[b] şi grindina, zăpada şi ceaţa,
    vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca,
munţii şi toate dealurile,
    copacii roditori şi toţi cedrii,
10 fiarele şi toate vitele,
    târâtoarele şi păsările înaripate,
11 regii pământului şi toate neamurile,
    prinţii şi toţi demnitarii pământului,
12 tinerii şi tinerele,
    bătrânii şi copiii deopotrivă!
13 Să laude cu toţii Numele Domnului,
    pentru că numai Numele Lui este înălţat,
        iar măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri!
14 El înalţă puterea poporului Său[c];
    aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi,
        pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 148:6 Sau: nu o vor încălca
  2. Psalmii 148:8 Sau: focul
  3. Psalmii 148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic