Het Boek

Psalmen 148:1-14

1Prijs de Here!

Geef eer aan de Here in de hemel,

prijs zijn naam die hoog verheven is.

2Prijs Hem, engelen!

Prijs Hem, hemelse legers!

3Prijs Hem, zon en maan!

Prijs Hem, alle sterren,

die zoveel licht geven!

4Prijs Hem, alle hemelen

en al het water dat de hemel omspant!

5Laat alles de naam van de Here prijzen!

Want op zijn bevel werd alles gemaakt.

6Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.

Hij gaf aan alles een wetmatigheid,

die geen ervan overtreedt.

7Prijs de Here op aarde!

Prijs Hem, alle grote dieren in de zee

en alle diepe zeebodems!

8Prijs Hem, vuur en hagel,

sneeuw en mist,

en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!

9Prijs Hem, bergen en heuvels,

boomgaarden en cederbomen!

10Prijs Hem, wilde dieren en het vee,

kruipende dieren en vogels!

11Prijs Hem, alle koningen op aarde

en alle volken!

Prijs Hem, alle heersers

en machthebbers op aarde!

12Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,

jonge en oude mensen samen!

13Laat iedereen de naam van de Here prijzen!

Want alleen zijn naam is waard

geprezen te worden.

Zijn macht en heerlijkheid

strekken zich uit over hemel en aarde.

14Want Hij heeft zijn volk

een hoge positie gegeven:

ieder die Hem liefheeft,

kan Hem prijzen.

Alle Israëlieten,

het volk dat Hij dicht nabij blijft.

Prijs de Here!

New International Version - UK

Psalms 148:1-14

Psalm 148

1Praise the Lord.148:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 14

Praise the Lord from the heavens;

praise him in the heights above.

2Praise him, all his angels;

praise him, all his heavenly hosts.

3Praise him, sun and moon;

praise him, all you shining stars.

4Praise him, you highest heavens

and you waters above the skies.

5Let them praise the name of the Lord,

for at his command they were created,

6and he established them for ever and ever –

he issued a decree that will never pass away.

7Praise the Lord from the earth,

you great sea creatures and all ocean depths,

8lightning and hail, snow and clouds,

stormy winds that do his bidding,

9you mountains and all hills,

fruit trees and all cedars,

10wild animals and all cattle,

small creatures and flying birds,

11kings of the earth and all nations,

you princes and all rulers on earth,

12young men and women,

old men and children.

13Let them praise the name of the Lord,

for his name alone is exalted;

his splendour is above the earth and the heavens.

14And he has raised up for his people a horn,148:14 Horn here symbolises strength.

the praise of all his faithful servants,

of Israel, the people close to his heart.

Praise the Lord.