Het Boek

Psalmen 148

1Prijs de Here!
Geef eer aan de Here in de hemel,
prijs zijn naam die hoog verheven is.
Prijs Hem, engelen!
Prijs Hem, hemelse legers!
Prijs Hem, zon en maan!
Prijs Hem, alle sterren,
die zoveel licht geven!
Prijs Hem, alle hemelen
en al het water dat de hemel omspant!
Laat alles de naam van de Here prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt.
Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
Hij gaf aan alles een wetmatigheid,
die geen ervan overtreedt.
Prijs de Here op aarde!
Prijs Hem, alle grote dieren in de zee
en alle diepe zeebodems!
Prijs Hem, vuur en hagel,
sneeuw en mist,
en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!
Prijs Hem, bergen en heuvels,
boomgaarden en cederbomen!
10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee,
kruipende dieren en vogels!
11 Prijs Hem, alle koningen op aarde
en alle volken!
Prijs Hem, alle heersers
en machthebbers op aarde!
12 Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,
jonge en oude mensen samen!
13 Laat iedereen de naam van de Here prijzen!
Want alleen zijn naam is waard
geprezen te worden.
Zijn macht en heerlijkheid
strekken zich uit over hemel en aarde.
14 Want Hij heeft zijn volk
een hoge positie gegeven:
ieder die Hem liefheeft,
kan Hem prijzen.
Alle Israëlieten,
het volk dat Hij dicht nabij blijft.
Prijs de Here!

New International Version

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord.[a]

Praise the Lord from the heavens;
    praise him in the heights above.
Praise him, all his angels;
    praise him, all his heavenly hosts.
Praise him, sun and moon;
    praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens
    and you waters above the skies.

Let them praise the name of the Lord,
    for at his command they were created,
and he established them for ever and ever—
    he issued a decree that will never pass away.

Praise the Lord from the earth,
    you great sea creatures and all ocean depths,
lightning and hail, snow and clouds,
    stormy winds that do his bidding,
you mountains and all hills,
    fruit trees and all cedars,
10 wild animals and all cattle,
    small creatures and flying birds,
11 kings of the earth and all nations,
    you princes and all rulers on earth,
12 young men and women,
    old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord,
    for his name alone is exalted;
    his splendor is above the earth and the heavens.
14 And he has raised up for his people a horn,[b]
    the praise of all his faithful servants,
    of Israel, the people close to his heart.

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 148:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 14
  2. Psalm 148:14 Horn here symbolizes strength.